26
01 2017
924

Cum pot contribui IMM-urile mai eficient la dezvoltarea regională: Antreprenoriatul şi internaţionalizarea

Antreprenoriatul este calea spre dezvoltarea unor comunităţi locale sustenabile. Această idee a fost enunţată în cadrul ultimei sesiuni din cadrul Atelierului de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), desfăşurat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), partenerul Publicaţiei Periodice ,,Monitorul Fiscal FISC.MD". Astfel, sesiunea cu titlul Contribuţia IMM-urilor la competitivitatea regională a scos în evidenţă beneficiile activităţii antreprenoriale şi ale IMM-urilor în dezvoltarea regională, dar şi avantajele pocesului de internaţioalizare a IMM-urilor, atât pentru întreprinderi, cât şi pentru regiuni, iar la scară largă, pentru economia ţării. În cadrul evenimentului, experţii spanioli Adrian Blanco şi Eduardo Snachez, au adus exemple concrete din ţara lor în ceea ce priveşte susţinerea antreprenorilor, menţionând că aceste activităţi nu sunt concentrate doar în capitală, dar în toate regiunile. Potrivit lor în regiuni sunt tot mai dezvoltate start-up-urile. Totodată, în Spania se pune accentul tot mai mult în ultimul timp pe instruiri în domeniul afacerii, în mod deosebit pentru cei care se lansează pe piaţă. Aceştia beneficiază de suport în ceea ce priveşte credite preferenţiale, consiliere, ajutor în procesul internaţionalizării, centre de excelenţă etc. În acest sens au fost menţionate Programele de MBA Executiv (EMBA), concepute pentru profesioniștii cu experiență care sunt pregătiți pentru a dobândi competențele necesare pentru a lucra în conducere executivă sau pe poziții de management, dar şi pentru antreprenorii începători. Programele exploră detaliile legate de conducere, finanțe, marketing, antreprenoriat, cluster și alte subiecte relevante. De asemenea, experţii spanioli au menţionat că pentru a diminua rata şomajului în rândul tinerilor, autorităţile elaborează Strategii pentru antreprenoriat şi ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor, ce oferă actorilor sociali, autorităţilor locale, entităţilor locale, societăţilor publice şi private, tuturor organizaţiilor instrumente concrete în facilitarea integrării tinerilor pe piaţa muncii prin angajare sau prin antreprenoriat. Referitor la sporirea contribuţiei IMM-urilor la competitivitatea regională, experţii au menţionat că se pune accentul pe internaţionalizarea întreprinderilor, a căror pondere în exportul global este tot mai semnificativă. În acest sens, autorităţile oferă sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale şi pentru creşterea competitivităţii IMM prin accesul pe noi pieţe şi caută să ofere investiţii productive şi pregătire pentru competiţia pe piaţa internaţională a IMM-urilor. IMM-urile se angajează în afacerile internaţionale prin mai multe moduri, cum ar fi exportul pe piaţa externă a produselor realizate la nivel local sau naţional. Pentru aceste întreprinderi, mediul extern reprezintă deopotrivă oportunităţi, dar şi riscuri, însă autorităţile sunt antrenate în oferirea suportului pentru întreprinderi ca să-şi gestioneze eficient activitatea în etapa internaţionalizării. După cum au menţionat speakerii spanioli, procesul internaţionalizării întreprinderilor trebuie să fie precedat de competitivitate şi calitatea produselor mai întâi la nivel local şi naţional, adică producţia în străinatate reprezintă o decizie pe termen lung, care se poate realiza în mai multe forme cum ar fi: licenţierea, subcontractarea, franciza, investiţiile directe de capital etc. Amintim că Atelierul de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii a avut fost organizat de ODIMM cu suportul TAIEX şi a avut ca scop diseminarea celor mai bune practici din UE în creşterea competitivităţii regionale prin valorificarea potenţialului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. În cadrul atelierului experţi din Polonia, Germania şi Spania au vorbit despre instrumentele de valorificare a potenţailului regional, referindu-se, în cadrul a trei sesiuni, la aspecte privind cluster, antreprenoriat, triple helix, parteneriate publice-private, internaţionalizare etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.