15
06 2020
1601

Cursuri de instruire gratuite și Ghid-video SIA „e-Factura”

Serviciul Fiscal de Stat, în colaborare cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, organizează cursuri de instruire cu titlu gratuit pentru contribuabili și ghid video de utilizare a sistemului SIA „e-Factura”.

Începând cu data de 1 iulie, curent, în conformitate cu art. 117 alin. (12) din Codul Fiscal pentru agenții economici care participă la operațiunile de achiziții publice apare obligativitatea utilizarii SIA „e-Factura”.

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, de comun cu IP CTIF, organizează cursuri de instruire online, cu titlu gratuit, (vezi anunțul SFS accesând linkul https://www.sfs.md/article.aspx?id=9520 ) în cadrul cărora este prezentat întreg sistemul e-Factura”, și anume:

 • importanța sistemului „e-Factura” și oportunitățile oferite de către acesta,
 • beneficiile oferite în cazul utilizării SIA „e-Factura”;
 • structura și interfețele de lucru în cadrul sistemului în calitate de Furnizor, Cumpărător și Transportator;
 • procesele de creare, semnare și expediere a facturilor fiscale de către Furnizor,
 • selectarea ciclului mic (scurt) de expediere a facturilor fiscale și acțiunile necesar a fi întreprinse ulterior;
 • selectarea ciclului mare (lung) de expediere a facturilor fiscale și acțiunile ulterioare;
 • procesul de recepționare a facturii fiscale de către Cumpărător și semnarea acestora, indiferent de ciclul selectat;
 • recepționarea și semnarea facturii fiscale de către Transportator;
 • opțiunile de setare a diverselor opțiuni fin cadrul sistemului, conform preferințelor fiecărui contribuabil, cum ar fi: setarea clasificatorului companiei, setări per utilizator pentru permisiunile de editare și/sau semnare a facturilor fiscale, setări ale profilului personal din cadrul sistemului, setări privind stabilirea statutului doar de furnizor în cadrul sistemului și a companiilor listei companiilor drept excepție, pentru a limita posibilitatea altor companii de a expedia prin ciclul mare facturile fiscale etc.

Partea practică a cursului de instruire se parcurge în cadrul versiunii noi a sistemului „e-Factura”, unde sunt prezentate noile funcționalități implementate și oferită posibilitatea adresării întrebărilor pe marginea acestora. Reiterăm faptul că Serviciul Fiscal de Stat este în proces de modernizare a SIA „e-Factura” și conform planului de dezvoltare a sistemului, noile funcționalități și opțiuni din cadrul acestuia vor fi lansate în etape pe parcursul anului 2020. Lucrările de dezvoltare care sunt definitivate pentru etapa I de modernizare a sistemului și de care vor beneficia contribuabilii la data de 01 iulie 2020 sunt următoarele:

 • Dezvoltarea funcționalului de indicare a numărului și datei contractului de achiziții publice, în compartimentul „Documente anexate”;
 • Actualizarea platformei sistemului de la versiunea platformei 1.4 la versiunea 5.0;
 • Simplificarea modului de integrare a sistemelor de contabilitate cu e-Factura prin intermediul API;
 • Ajustarea funcționalului de (re)calcul automat a sumelor în documente încărcate în format XML sau API e-Factura;
 • Optimizarea proceselor: validarea agenților economici, înscrierea/citirea informației, transferul proceselor ce consumă resurse majore pe server separat;
 • Stabilirea formulelor de calcul pentru toate celule facturii fiscale, care vor permite calcularea automatizată inversă;
 • Dezvoltarea funcționalului de selectare a numărului necesar de semnături electronice necesare a fi aplicate pe factura fiscală de către Furnizor;
 • Dezvoltarea funcționalului de identificare în mod automatizat a opțiunii de transmitere, după aplicarea unei semnături, în cazul selectării metodei de semnare de către o singură persoană;
 • Dezvoltarea funcționalului de indicare, în mod individual, de către contribuabil a datei de eliberare a facturii fiscale, similar stabilirii datei de livrare;
 • Dezvoltarea funcționalului de modificare a datei de eliberare și livrare pentru o serie de facturi fiscale, în statutul „Noi”;
 • Excluderea câmpurilor de indicare a codului IBAN pentru Cumpărător și Transportator;
 • Dezvoltarea funcționalului de descărcare a listei de facturi fiscale, în format Excel, emise de furnizor și a facturilor fiscale recepționate de către Cumpărător (Registrul livrărilor și procurărilor);
 • Implementarea funcționalului de atașare a avizelor de însoțire și a altor documente necesare la factura fiscală, cum ar fi documentele de conformitate, acte de predare-primire etc.

Pentru înscrierea la cursurile de instruire, desfășurate cu titlu gratuit pentru contribuabili, este necesar de a fi completat Chestionarul, conform căruia sunt formate grupele, accesând următorul link. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJnqCjlQEh6O9Bu0Qfd6ux896-ANElS8CLlSSF86UY_8p0gA/viewform ).  Cursurile se desfășoară în regim online, prin aplicația Zoom.

Totodată, a fost realizat și plasat ghidul video SIA „e-Factura”, noua versiune, care descrie pașii de accesare a serviciului, de creare, semnare și expediere a facturilor fiscale, precum și întregul circuit a facturilor fiscale în cadrul SIA „e-Factura”. Ghidul video poate fi accesat la link-ul (https://www.youtube.com/watch?v=qkCnF34iyx8&feature=youtu.be).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.