05
03 2019
653

Cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna martie, a trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la data de 19 martie (în limba română), iar celelalte două cu tema utilizarea Sistemului Informațional Automatizat „e-Factura” (4 ore) – la data de 20 martie (în limba română) și 21 martie (în limba rusă). Primul curs are scopul de a instrui contribuabilii în materie de conectare la serviciile fiscale electronice și de utilizare a sistemelor informaționale automatizate (SIA) „Declarația electronică”, „Contul curent al contribuabilului”, „e-Factura”, „Comanda on-line a formularelor tipizate”. Cursul de instruire este destinat agenților economici și are scopul de a le oferi suport în ceea ce privește crearea, redactarea, semnarea electronică și circulația electronică a facturilor fiscale prin intermediul SIA „e-Factura”. Cursurile menționate sunt bazate pe exerciții practice, ce cuprind acțiunile şi componentele din cadrul interfețelor de lucru ale SIA „e-Factura”, „Declarația electronică”, „Contul curent al contribuabilului”, exerciții ce ajută contribuabilii să-și poată îndeplini corect și rapid obligațiile fiscale. Mai multe informații despre temele, durata și orarul instruirilor organizate de CTIF pot fi găsite, accesând link-ul. Cursurile menționate vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A, Centrul de instruire în finanțe al CTIF. Pentru a participa la cursuri, contribuabilii interesați urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md În decursul anului 2018, CTIF a desfășurat 29 cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice la care au participat 224 de contribuabili.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.