26
06 2017
1886

Curtea Constituţională: plata pentru manualele elevilor claselor V-IX contravine legii

Curtea Constiuțională a Republicii Moldova a declarat neconstituțional un articol din Codul Educației. Este vorba despre art. 41 alin (4) care prevede că asigurarea elevilor claselor V-IX cu manuale școlare se efectuează conform unei scheme de închiriere, aprobate de Ministerul Educației. Hotărârea Curții, care este una definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 201-213 din 23 iunie curent. În sensul declarării neconstituționale al art. 41, Curtea se referă la art. 35 din Constituția Republicii Moldova, potrivit căruia dreptul la învăţământ este gratuit și asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal şi prin cel profesional, prin învățământul superior, precum şi prin alte forme de instruire şi de perfecţionare, iar prin art.41 din Codul Educației se încalcă prevederea constituțională. Astfel, Curtea constată că, spre deosebire de elevii claselor I-IV, care sunt asigurați cu manuale gratuit, elevii claselor V–IX sunt asigurați cu manuale şcolare doar în urma achitării unei plăți de închiriere, iar în acest mod se încalcă dreptul elevilor, prevăzut de Legea Supremă. Totodată, Curtea reţine că statul, prin politicile sale, are obligaţia de a crea condiții pentru asigurarea dreptului la educaţie, inclusiv de a decide programele, modul și mijloacele prin care se realizează învățământul, nivelul până la care educaţia este obligatorie, precum și instituirea unor garanții și acordarea gratuită de mijloace necesare pentru realizarea învățământului. Totodată, politica de stat în sfera învățământului urmează a fi înfăptuită în strictă conformitate cu prevederile constituționale. Curtea Constituțională mai menționează și practica altor state, care prevede asigurarea gratuită a elevilor din învățământul obligatoriu cu manuale școlare (România, Franța, Germania, Letonia). În final, Curtea reţine că, în virtutea prevederilor constituționale care garantează gratuitatea învățământului general obligatoriu, orice prevedere legală care ar permite stabilirea unor plăţi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial, inclusiv pentru manualele școlare, care constituie un element inerent al procesului de instruire, este contrară Legii Supreme. Plata de închiriere a manualelor este stabilită anual de către Fondul special pentru manuale, în funcție de gradul de uzură şi costul fiecărui manual precizat pentru anul respectiv, cu aprobarea de Ministerul Educaţiei. Tot Ministerul educaţiei organizează licitaţiile pentru achiziţiile de manuale şi editare a acestora, iar evaluarea și selectarea manualelor prezentate la concurs se face în baza Regulamentului elaborat și aprobat de către Ministerul Educației. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul de studii 2016-2017, reţeaua instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general a fost constituită din 1291 unităţi în care și-au făcut studiile circa 333,7 mii elevi sau cu circa 9 la sută mai puţin comparativ cu anul de studii 2012/13. La începutul anului de studii 2016-2017 în clasa I au fost înscrişi 36,9 mii copii. Totodată, conform datelor Ministerului Educației la începutul anului de studii 2015-2016 în Republica Moldova au fost înregistrați 334 509 elevi în învăţămîntul primar şi secundar general.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.