07
07 2017
1288

Curtea de Conturi constată neconformităţi la ANSA

Curtea de Conturi a prezentat raportul auditului situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul bugetar 2016 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unele instituții din subordinea acesteia. Referitor la situația patrimonială consolidată, s-a atestat că, patrimoniul administrat de ANSA la finele anului a constituit 373,1 mil. lei, din care mijloace fixe - 344,9 mil. lei, stocuri și materiale circulante - 28,1 mil. lei, active neproductive (terenuri) - 0,1 mil. lei. În cadrul verificării situațiilor patrimoniale s-au constatat carențe și neconformități în valori semnificative privind gestionarea precară a patrimoniului public ce a condus la starea deplorabilă a fostelor circumscripții sanitar-veterinare din majoritatea localităților rurale, din motivul neutilizării lor. De asemenea, nu a fost implementat un control intern adecvat pentru asigurarea bunei guvernări a patrimoniului public și integritatea acestuia, a condiționat divergențe dintre diferite surse a valorii, a suprafeței, numărul clădirilor și terenurilor administrate de către ANSA și subdiviziunilor teritoriale. Verificările auditului au atestat că, în evidența contabilă nu au fost reflectate 27 bunuri imobile cu suprafața totală de 3,8 mii m.p., prezintând un risc sporit de integritate și de înstrăinare necontrolată și neconformă a acestuia. În plus, nu au fost înregistrate drepturile patrimoniale asupra 192 bunuri imobile în valoare totală de 19,9 mil. lei, care sunt reflectate în evidența contabilă. Managementul financiar iresponsabil a dus la prezența în evidență contabilă a 7 bunuri imobile demolate și vândute, valoarea totală a cărora constituie 0,4 mil. lei. Totodată, verificările auditului constată prezența în evidența contabilă a bunurilor imobile cu valoarea „zero” la 13 bunuri imobile cu suprafața totală de 1,1 mii m.p. Deși, ANSA cu structurile sale teritoriale a fost creată în anul 2013, se atestă că până în prezent nu au fost reânregistrate drepturile patrimoniale asupra 8 bunuri imobile cu valoarea totală de 2,9 mil. lei și 3 bunuri imobile cu suprafața totală de 0,3 mii m.p. după structurile noi. Totodată, se atestă situații când drepturile patrimoniale asupra 28 bunurilor imobile nu au fost înregistrate nici la organele cadastrale, nici în evidență contabilă. Cele mai semnificative neconformități aferente reflectării în evidență contabilă și înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile au fost constatate la ANSA, I.P.CRDV, Chișinău, Bălți, Anenii Noi, Drochia, Hîncești, Ialoveni, Stefan Vodă, Briceni, Călărași, Criuleni, Orhei, Sîngerei și Cahul. Privitor la terenuri, verificările auditului atestă că, din 104 loturi de teren cu suprafața totală de 25,7 ha, în evidență contabilă a fost înregistrat doar un lot (0,2 ha) în valoare totală de 0,1 mil. lei. Această situație reprezintă un risc sporit de integritate și înstrăinare necontrolată a terenurilor. Verificările auditului asupra înregistrării drepturilor patrimoniale asupra terenurilor au constatat că, drepturile patrimoniale asupra 11 loturi cu suprafața totală de 5,6 ha nu au fost înregistrate la organele cadastrale. De asemenea, nu au fost întreprinse măsuri relevante pentru reflectarea în evidența contabilă a 27 loturi de teren cu suprafața totală de 12,1 ha înregistrate la organele cadastrale. E de menționat că, terenurile respective nu au fost evaluate de organele cadastrale, prețul normativ al acestora constituind 11,4 mil. lei. Entitățile din subordine, deși ca structuri noi au fost fondate în anul 2013, până în prezent nu au întreprins măsuri de reînregistrare a drepturilor patrimoniale asupra 2 loturi de teren (0,55 ha), aceste de asemenea nu au fost evaluate nici de cadastru, nici de entitățile la balanța cărora sânt înregistrate loturile respective. Cele mai semnificative neconformități aferente reflectării în evidență contabilă și înregistrării drepturilor patrimoniale asupra terenurilor au fost constatate la ANSA, I.P. CRDV, Chișinău, Anenii Noi, Drochia, Edineț, Hîncești, Ialoveni, Rezina, Taraclia, Ungheni, Briceni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Fălești, Leova, Nisporeni și Orhei. Verificărilor au fost supuse 38 de piețe din 85 înregistrare, în cadrul cărora au fost constatate mai multe neconformități: - desfășurarea activității pieţelor în lipsa laboratoarelor de expertiză sanitar-veterinară - admiterea de către medicii veterinari pe teritoriul a 10 piețe a comercializării produselor de origine animală în lipsa documentelor corespunzătoare, care să confirme originea și calitatea acestora - în cadrul a 20 de piețe, 938 de comercianți nu au prezentat bonurile privind efectuarea expertizei sanitar-veterinară pentru produsele expuse comercializării - se atestă aplicarea neconformă de către medicii veterinari a tarifului pentru expertiza sanitar-veterinară, etc. Valoarea totală a neconformităților a constituit 77,8 mil. lei, din care 14,7 mil. lei au fost remediate, valoarea neconformităților neremediate constituind 63,1 mil. lei, din care 53,6 mil. lei aferente situațiilor patrimoniale.

via | agora.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.