03
08 2018
870

Curtea de Conturi: Contabilitatea, fără nereguli

Evaluarea situațiilor financiare a Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” a demonstrat utilizarea surselor proiectului în conformitate cu condițiile generale ale Acordului de finanțare. Este concluzia Curții de Conturi în urma auditului realizat asupra proiectului dat pentru anul 2017. Hotărârea cu privire la raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 iulie curent. Menționăm că acest proiect a fost elaborat în scopul reformării domeniului prestațiilor sociale, prevăzut în Acordul de finanțare semnat la 1 iulie 2011 între Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare. În baza Acordului respectiv, statul a obținut un împrumut în sumă de 22,9 mil. DST, echivalentul a $37,0 mil. Proiectul a fost implementat în perioada anilor 2011-2017 de ministerul de resort și a constat din 2 componente: 1. Cofinanțarea Programelor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului 2. Finanțarea investițiilor în vederea consolidării instituționale a sistemului de protecție socială. Pentru realizarea obiectivelor menționate, în anul 2017 au fost debursate mijloace financiare în sumă de $3,7 mil., valorificate fiind $ 3,5 mil sau în proporție de 94,6%. Auditul a analizat tranzacțiile aferente cheltuielilor suportate de Proiect în anul 2017 prin prisma conformității și veridicității înregistrării în evidența contabilă cât și sub aspectul eligibilității și modului de reflectare al acestora în rapoartele financiare. Astfel, potrivit Rapoartelor privind veniturile și cheltuielile și executarea bugetului pentru anul 2017, cheltuielile Proiectului au însumat 17,4 mil.lei, aprobate fiind 19,1 mil. lei. Auditul a supus testării înregistrările cheltuielilor în evidența contabilă, fiind evaluate documentele justificativ, inclusiv: pentru bunuri și servicii – 10,4 mil. lei; privind deprecierea activelor – 6,8 mil.lei și alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare – 0,1 mil.lei. În acest fel, auditul a stabilit că contabilitatea Proiectului se ține conform, tranzacțiile economice fiind înregistrate în perioada gestionară în care acestea au avut loc, cu argumentarea juridică și asigurarea documentelor justificative. Documentele primare sunt întocmite în corespundere cu cerințele actelor normative în vigoare. De asemenea, raportarea situațiilor financiare ale Proiectului a fost veridică, cu excepția raportării eronate a valorii clădirilor, în sumă de 2,3 mil. lei, care reprezintă cheltuielile de renovare a imobilelor ce nu le aparțin și, respectiv, urmau a fi transmise gestionarului pentru înregistrarea majorării valorii acestora. Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii în cadrul Proiectului, pe parcursul perioadei auditate, de asemenea, au fost efectuate în baza normelor reglementate de Ghidurile Băncii Mondiale. Potrivit informației prezentate de entitate și verificate de audit, pe parcursul anului 2017 în cadrul Proiectului au fost încheiate 31 de contracte privind achiziționarea lucrărilor, bunurilor și serviciilor, altele decât de consultanță, cât și serviciilor de consultanță. Valoarea în valută a contractelor încheiate a constituit: 5501,5 mii lei, 90,1 mii euro și $ 338,9 mii. Curtea de Conturi recomandă Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Socială să efectueze corectarea în evidența contabilă a valorii clădirii aferente lucrărilor de renovare a edificiilor, cu transmiterea regulamentară gestionarului acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.