25
01 2017
875

Curtea de Conturi revine la procesul de subvenționare în agricultură

Alocațiile din bugetul de stat pentru Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli, acoperă pe parcurs de mai bine de trei ani doar 48 la sută din necesarul de subvenționare, preconizat în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală ( anii 2014 – 2020). Aceasta face dovada că Strategia a fost elaborată fără a ține cont de disponibilitățile Cadrului bugetar pe termen mediu, iar unele din obiectivele Strategiei au fost stabilite în baza presupunerilor sau informații incerte. Din cauza aceasta anual sunt acumulate datorii față de producătorii agricoli, ele se transferă ca o ”spirală” din an în an ,- a constatat Alexandru Lâsîi, controlor principal de stat , care a prezent pe data de 24 ianuarie 2017 Raportul de audit al Curții de Conturi privind procesul de subvenționare în agricultură. Astfel, în anul 2016 484,5 mln. lei ( 69,6% ) din Fondul de subvenționare, care a fost în mărime de 700 mln. lei au fost utilizate pentru achitarea datorilor pentru 2014 – 2015. Suma rămasă pentru dosarele depuse în 2016 a constituit doar 215,5 mln. lei față de solicitările de subvenții, cifrate la 630 mln. lei. Raportul de audit relevă, că numărul de producători - beneficiari de subvenții este foarte mic, față de cel al exploatațiilor agricole, existente în Moldova. Spre exemplu, în 2014, au fost subvenționați 1870 de producători agricoli, iar în 2015 - deja 2547. Reese, că subvențiile agricole au mers către 0,9 la sută din numărul de 902, 2 mii exploatații agricole. Încă un detaliu semnificativ: 938 de producători au beneficiat de subvenții și în 2014, și în 2015. Iar producători mici - beneficiari de subvenții sunt puțini. Mai multe obiecții a avut echipa de audit a Curții de Conturi referitor la pregătirea și recepționarea dosarelor de subvenționare: unele date din dosare nu corespund cu informațiile reflectate în rapoartele financiare. Nu este efectuată, la nivel adecvat, monitorizarea rezultatelor subvenționări în perioada post achitare, eficiența subvențiilor. Au fost depistate cazuri de prezentare a unor facturi privind procurarea utilajelor agricole, anulate de furnizor, cea ce este dovadă lipsei de capacități de control a Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură(AIPA). Veaceslav Untilă , președintele Curții de Conturi a spus, că Raportul de audit prezentat este, de fapt, elaborat pentru a demonstra, cum au fost îndeplinite de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, AIPA , recomandările Curții de Conturi, formulate pe parcursul auditului efectuat în decembrie 2013. Gradul de realizare a recomandărilor formulate în Raportul Curții de Conturi a fost de 40 la sută. Este evident că dacă ar fi fost realizate majoritatea dintre recomandările formulate, multe din iregularitățile constatate dispăreau. Asigurarea unui proces corect și echitabil de subvenționare în agricultură este dictată și de faptul că mijloacele bugetare alocate în acest sens se majorează de la un an la altul. Mai exact de la 400 mln. lei în 2012 la 900 mln. lei în 2017. Viceministrul agriculturii și industriei alimentare Iurie Ușurelu este de acord cu recomandările auditului Curții de Conturi privind necesitatea îmbunătățirii colaborării instituționale cu Ministerul Finanțelor, Inspecția Financiară și Serviciul Fiscal de Stat la efectuarea monitorizări post achitare a subvențiilor. El a menționat că o planificare mai bună a procesului de subvenționare, a domeniilor subvenționate va permite adoptarea în curând a Legii subvenționării. Totodată, Regulamentul privind procesul de subvenționare în agricultură va fi elaborat nu pe un an, dar pe 5 ani, astfel ca producătorii să-și poată planifica afacerile. Asupra Regulamentului se lucrează în prezent. De asemenea, viceministrul a reiterat, că atât MAIA, cât și AIPA vor contribui la informarea și instruirea mai bună producătorilor agricoli, în primul rând - a celor cu volumul de producere mai mic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.