28
04 2017
848

Curtea de Conturi: Situaţiile financiare consolidate ale Ministerului Sănătăţii au înregistrat denaturări în sumă de 138,3 mil. lei

Curtea de Conturi a realizat o misiune de audit în cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi a unor instituţii subordonate, iar datele Raportului auditului cu genericul Autenticitatea şi concludenţa situaţiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătăţii au fost prezentate în cadrul unui eveniment. Astfel, Curtea a constatat un şir de deficienţe în urma realizării auditului la Ministerul Sănătății și instituțiile din subordine, printre care raportarea neregulamentară a investiţiilor capitale, managementul necalitativ al instituţiilor de învăţământ din subordinea Ministerului, neajustarea valorii reale a bunurilor publice, denaturarea valorii medicamentelor şi materialelor sanitare etc. În cadrul verificărilor, atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la instituţiile medicale din subordine, auditul a constatat că situaţiile financiare consolidate nu prezintă o imagine fidelă şi veridică şi sunt însoţite de denaturări semnificative. Datele prezentate aferente soldului mijloacelor fixe au fost denaturate cu 138 mil.lei, ceea ce reprezintă 30% din soldul raportat de instituţiile audiate. Potrivit datelor prezentate în cadrul evenimentului, denaturările au fost rezultate din raportarea neregulamentară a investiţiilor capitale în sumă de 128 mil.lei, efectuate de Ministerul Sănătăţii pentru instituţiile din subordine, dar şi din neânregistrarea conformă la conturile contabile a mijloacelor fixe - 10,2 mil.lei. S-au înregistrat deficienţe şi la capitolul gestionarea patrimoniului public. Verificarea de către audit a integrităţii patrimoniului public înregistrat şi raporatat, a constatat utilizarea unor spaţii de către alte entităţi, fără a fi achitate plăţile de locaţiune şi neîncasarea conformă şi deplină a veniturilor în sumă de 0,9 mil.lei. Totodată, în urma verificărilor s-a constatat că 9 instituţii medicale nu au înregistrat în registrul bunurilor imobile dreptul asupra bunurilor publice în valoare de 38 mil.lei, cu o suprafaţă de 18 mii m². În acelaşi timp, Curtea a constatat calcularea incorectă a uzurii mijloacelor fixe cu denaturarea soldurilor iniţiale în sumă de 9,9 mil.lei şi a celor finale cu 2,8 mil.lei. S-a constatat şi neînregistrarea conformă de către Ministerul Sănătăţii a creanţelor în sumă de 12 mil.lei prin stingerea avansurilor în lipsa documentelor primare de evidenţă contabilă. Totodată s-a depistat acumularea creanţelor în sumă de 3,7 mil.lei, rezultate din prestarea serviciilor în avans de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, neânregistrarea şi neraportarea la 31 decembrie 2016 de către instituţia publică Unitatea de Coordonare Implementare şi Monitorizare a Proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii, a avansurilor în sumă totală de 23,6 mil.lei, reflectând, concomitent, nejustificativ şi eronat cheltuielile privind transmiterea activelor cu titlul gratuit. La capitolul cheltuieli publice, auditul a constatat utilizarea mijloacelor financiare prin nerespectarea cadrului legislativ normativ de către Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, ceea ce a generat calcularea şi achitarea neregulamentară şi nejustificativă a cheltuielilor aferente remunerării muncii. S-a constatat că Centrul Naţional de Sănătate Publică nu dispune de reglementări aferente specificului remunerării muncii, ceea ce a determinat calcularea şi achitarea neconformă a plăţilor în sumă de 2,7 mil.lei. Vă rog să luaţi în calcul recomandările Curţii, fiindcă Curtea de Conturi are stabilite un şir de obiective strategice, în special urmărim finalitatea şi impactul la toate rapoartele noastre, a menţionat Preşedintele Curţii de Conturi, Veaceslav Untilă. Viceministrul Sănătăţii, Liliana Iaşan, a menţionat că auditorii au elaborat un raport comprehensiv şi a asigurat că Ministerul Sănătăţii va depune tot efortul ca obiecţiile menţionate să fie înlăturate, unele dintre ele fiind depăşite pe parcursul perioadei de audit. Echipa de audit a adus la cunoştinţă instituţiilor auditate toate constatările şi recomandările, iar acestea urmează să le implementeze.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.