26
06 2015
858

Curtea de Conturi a prezentat în ședință publică concluziile auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe 2014

Restanțele la veniturile colectate la buget sunt mari și continuă să crească — menționează Curtea de Conturi în auditul asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014, prezentat în ședință publică.

Astfel, la finele exercițiului bugetar 2014 restanțele la buget au însumat 1,56mlrd. lei, dintre care circa 1,2mlrd sunt restanțe la impozite și taxe. Pe de altă parte, volumul de facilități fiscale și vamale, acordate s-au majorat de la 3,3mlrd lei în 2012 la 5.5mlrd lei în 2014.

Curtea de Conturi mai relevă, că și veniturile bugetului, provenite din defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat și dividendele aferente cotei de participare a statului în capitalul social al societăților pe acțiuni sunt compromise de imprevizibilitatea acordării scutirilor de către Guvern agenților economici, în 2014 fiind oferite scutiri în sumă totală de 25mln lei. Aceste posibile încasări nu au fost incluse la rectificarea indicatorilor bugetari-fiscali.

Raportul de audit al Curții de Conturi evidențiază, că lipsa unei strategii de stat în implementarea proiectelor cu investiții capitale a cauzat înregistrarea unui număr semnificativ de obiecte nefinalizate. Aceste se regăsesc, precum avea să menționeze președintele Curții de Conturi Serafim Urechean, pe tot teritoriul republicii, însemne ale unei planificări nechibzuite. Astfel la finele anului 2014 se înregistrau 143 de obiecte nefinalizate, cu o valoare totală de 904,4mln lei.

În ultimii trei ani se atestă o creștere constantă a numărului acestora. Totodată, pe o perioadă mai mare de 5 ani au fost sistate 77 de obiecte, cu o valoare de 288,6mln lei. Recomandarea Curții de Conturi este de a aloca mijloace pentru acele obiecte, care au șansa de a fi finalizate în anul bugetar în curs, pentru a nu dispersa resursele și așa limitate.

În ansamblu, echipa de audit a Curții de conturi apreciază, că deși mai sunt unele deficiențe în calitatea planificării veniturilor și a cheltuielilor, executarea bugetului de stat pe 2014 s-a efectuat conform normelor stabilite, iar indicatorii incluși în Raportul Guvernului sunt reali, iar constatările credibile.

Astfel, la venituri bugetul a fost executat în sumă de 27,7mlrd lei(98,3%) sau cu 481,2mln lei sub nivelul prognozat, la cheltuieli în sumă de 29,3mlrd lei(94,7%)sau cu 1,6mlrd lei sub nivelul prognozat, cu un deficit bugetar în sumă de 1,6mlrd lei(58,6%) sau cu 1,2mlrd. lei sub nivelul prognozat,

Ministrul finanțelor în exercițiu Anatol Arapu,care a participat la prezentarea rezultatelor auditului Curții de Conturi cu întreaga echipă, а căzut de acord cu mai multe constatări ale auditului Curții de Conturi, inclusiv cea privind necesitatea revizuirii politicilor în domeniul investițiilor capitale. Însă el a spus că în acest an vor fi realizate doar proiectele cu investiții străine. În condițiile de insuficiență a resurselor pentru necesitățile bugetare curente și cele pentru deservirea datoriei de stat externe și interne nu pot fi alocate investiții capitale din buget pentru realizarea unor proiecte. În orice caz, deocamdată.

Arapu a confirmat că în anul curent de la donatorii externi nu au fost primite mijloace în susținerea bugetului.

În acest context, ministrul finanțelor în exercițiu a apreciat că prioritatea numărul unu este instalarea noului guvern și negocierea unui nou Program de colaborare cu FMI, care ar debloca asistența financiară din partea donatorilor externi.

Când va fi negociat acest nou Program Ministerul Finanțelor va fi în măsură să spună, care vor fi parametrii de bază ai bugetului de stat pentru 2016,ce alocări vor fi pe domenii și când va fi prezentat proiectul legii bugetului pe anul viitor — a adăugat Anatol Arapu.

În aceiași ședință publică Curtea de Conturi a prezentat și Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014(vom reveni).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.