21
01 2021
1847

Dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică

Agenția Achiziții Publice reamintește că, în conformitate cu pct. 24 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă este obligată să elaboreze şi să prezinte anual, până la data de 1 februarie a anului următor, o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.
 
 
Darea de seamă întocmită și semnată se va expedia Agenției Achiziții Publice prin poșta electronică  la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md.

 

Modelul dării de seamă este disponibil în anexa la Regulament. În formular se introduc date referitoare la numărul și data contractului de achiziție,  obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor), suma contractului, numărul şi data înregistrării în Trezoreria de Stat și suma finală a contractului ca urmare a micşorării.

 

Agenția atenționează că, potrivit art. 327¹ alin. (1) al Codului contravențional, încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 UC aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 6 la 12 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

Notă: P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” oferă posibilitatea să aflați mai multe informații din domeniul achizițiilor publice în rubrica dedicată acestui sector

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.