11
07 2017
1444

Datele cu caracter personal, mai protejate. Cresc efectivul şi salariile

Guvernul a avizat pozitiv o inițiativă legislativă ce se referă la consolidarea capacităților administrative și instituționale ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Proiectul prevede creșterea efectivului limită al Centrului, de la 21 de unități la 45, precum și majorarea cuantumului salariului lunar al conducătorilor instituției. Astfel, salariul directorului va crește de la 7000 la 8300, iar a directorului-adjunct - de la 6500 la 7500. Autorul proiectului a propus un cuantum mai generos pentru funcțiile menționate - de 11200 și, respectiv, 10125, însă Ministerul Finanţelor nu a susținut această prevedere, propunând varianta aprobată. Ministerul susține proiectul, ținând cont că mijloacele necesare sunt prevăzute în bugetul pentru anul 2017, a specificat Vice-ministrul Finanțelor, Iuri Cicibaba. În inițiativa legislativă transmisă Guvernului se menționează că este necesară modificarea nivelului de salarizare în scopul asigurării unei remunerări corespunzătoare a angajaților Centrului, deoarece, una din principalele cauze ale fluctuației cadrelor calificate îl constituie volumul enorm de lucru raportat la necesitatea realizări la nivel național a competențelor funcționale, precum și grila de salarizare insuficientă. Totodată, în document se face referire și la oportunitatea eliminării elementelor discriminatorii în partea ce ține de inechitatea salarizării funcționarilor publici din cadrul Centrului, în raport cu angajații altor autorități publice cu statut similar, ținând cont de atribuțiile în domeniul monitorizării și controlului. Cât privește majorarea numărului de unități, autorul argumentează că necesitatea a fost semnalată în repetate rânduri conducerii țării și autorităților centrale. De asemenea, deputatul evidențiază că CNPDCP este unica autoritate publică , la nivel național, ce monitorizează respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Potrivit misiunii sale, Centrul este responsabil de apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată, în legătură cu prelucrarea şi transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal. Personalul Centrului este format din funcţionari publici şi din salariaţi contractuali încadraţi prin concurs în condiţiile legii, iar în exercitarea atribuţiilor, funcţionarii au dreptul la acces liber în încăperile şi pe teritoriul deţinătorilor de date cu caracter personal, precum şi la documentele necesare, cu excepţia documentelor care conţin informaţii atribuite la secret de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.