05
01 2017
1925

Datoriile pot fi reeșalonate

Plătitorii la bugetul asigurării sociale de stat, care au datorii la plata majorării de întârziere (penalităţi) pentru anii precedenţi, sunt în drept, conform prevederilor Legii bugetului asigurării sociale pentru anul 2017, să solicite reeşalonarea stingerii amenzilor pe parcursul anului bugetar. Condiţia este depunerea unei cereri către CNAS, după examinarea căreea urmează încheierea unui acord cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, care va prevedea modul, termenii de acţiune şi reziliere a acordului, şi, nu în ultimul rînd, efectuarea de către plătitor a transferul integral şi în termen a plăţilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.