27
03 2017
2155

De la 1 aprilie pensiile vor fi recalculate

De la 1 aprilie 2017 pensiile vor fi recalculate, în conformitate cu prevederile reformei sistemului de pensii. Obiectivul este de a reduce inechitățile din sistemul de pensii şi racordarea pensiilor la principiile de asigurări sociale. Astfel, nouă formulă de calculare a pensiei este axată pe valorizarea venitului asigurat, realizat după 1 ianuarie 1999, valorizarea pensiilor pentru limită de vârstă, a pensiilor de dizabilitate și a pensiilor de urmaș, stabilite până la 1 aprilie 2017. Valorizarea, potrivit Regulamentului privind modalitate de calcul a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea acestora, publicat pe 24 martie 2017 în al Monitorului Oficial, se va face asigurând interdependenţa dintre contribuţiile de asigurări sociale şi mărimea pensiei. Se va lua calcul creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului stabilirii pensiei față de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea diferenței în mărimea pensiei. La stabilirea stagiului de cotizare vor fi incluse atât perioadele contributive, în care persoana a plătit contribuții de asigurări sociale, cât și cele necontributive, în care nu a fost supusă asigurărilor sociale (spre exemplu, perioada serviciului militar, perioada de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani, perioadele de incapacitate temporară de muncă). Potrivit Regulamentului, valorizarea pensiilor se va efectua în mai multe etape. Prima etapă începe cu 1 aprilie 2017 și prevede, valorizarea pensiilor, stabilite în perioada anilor 2001-2008. Valorizarea pensiilor stabilite în anii 2009 - 2011 va demara la 1 aprilie 2018, iar la 1 aprilie 2019 va începe valorizarea pensiilor stabilite în anii 2012- 2014. Și în etapa a patra, vor fi valorizate pensiile stabilite în anii 2016 - 31 martie 2017. Acesta este graficului de valorizare stabilit pentru Casa Națională de Asigurări Sociale. Noua formulă, după care vor fi valorizate pensiile, include mai multe criterii, precum ar fi cuantumul pensiei minime, pensia minimă pentru limita de vârstă, stagiul total de cotizare, coeficientul nivelului profesional, care se stabilește în baza Clasificatorului Ocupațiilor din RM. Spre exemplu, pentru muncitorii necalificați și agricultori acest coeficient constituie 1, pentru specialiștii cu studii superioare 1,8, pentru conducătorii de unități - 3. Beneficiari ai primei etape de valorizare vor fi persoanele ale căror pensii au fost stabilite între anii 2001 – 2008. Potrivit MMPSF , în total e vorba de pensiile primite de 80 mii de persoane. Astfel, pentru asigurații care după 1 ianuarie 1999 au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani, cuantumul pensiei va fi determinat (în conformitate cu art.6 din Legea privind sistemul public de pensii) din venitul mediu lunar asigurat valorizat, confirmând un stagiu total de cotizare de cel puțin 15 ani în baza următoarei formule: P = 1,35% x Tț x Vav, unde P – constituie cuantumul pensiei; 1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1ianuarie 1999, Vav - venitul mediu lunar asigurat valorizat, Tț – stagiul total de cotizare, determinat în ani, cu o precizie de până la o unitate după virgulă. În cazul în care cuantumul pensiei calculat pentru stagiul complet de cotizare nu atinge cuantumul minim, se stabilește pensie minimă. Iar dacă pensia calculată în condițiile unui stagiu de cotizare incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă pensie, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă, diminuată proporțional stagiului de cotizare realizat. După valorizare pensia minimă pentru limită de vârstă va fi de 961 lei, față 948 lei, mărimea pensiei minime în economia națională și a pensiei agricultorilor în prezent constituie 844,75 lei. Poate fi acordată și pensia anticipată pentru limită de vârstă, la solicitarea asiguratului, cu cel mult trei ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare de 63 ani pentru bărbați și femei, cu condiția confirmării stagiului de cotizare de 34 de ani. De asemenea, de la 1 aprilie va fi valorizat venitul asigurat, inclus în pensiile de dizabilitate, stabilit în ani 2001-2008. Valorizarea se va efectua pentru 24% din numărul total al beneficiarilor. Iar majorarea pensiilor de dizabilitate, urmare a valorizării, va fi determinată în funcție de venitul realizat și anul stabiliri pensiei și se va încadra între 5% la 35%. Tot în baza Regulamentului nominalizat vor fi majorate pensiile de urmaș, la decesul unuia dintre întreținători. Astfel pensia de urmaș, stabilită în baza venitului asigurat al întreținătorului va fi plătită urmașilor în proporție de 100%, indiferent de numărul de urmași. Totodată, pentru fiecare dintre urmași pensia va constitui nu mai puțin de 50% din mărimea pensiei de urmaș. Reiterăm, că tot de la 1 aprilie 2017 este prevăzută indexarea tuturor categoriilor de pensii cu 6,8 la sută.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.