17
02 2014
2750

De la 1 ianuarie s-a majorat cuantumul indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii

Începînd cu 1 ianuarie 2014, prin Hotărîrea Guvernului Nr. 84 din 5 februarie 2014 „Pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului”, s-a majorat cuantumul indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului pentru copiii născuţi în anul 2014 s-a majorat cu 500 lei, şi constituie:
  • la naşterea primului copil - 3 100 de lei;
  • la naşterea fiecărui copil următor - 3 400 de lei.
S-a majorat cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani (pentru persoane neasigurate), care începînd cu 1 ianuarie 2014, constituie 400 de lei. S-a majorat şi cuantumul minim al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani pentru persoane asigurate, care ţinînd cont de modificările operate în Legea Nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, constituie 400 de lei pentru fiecare copil. Beneficiarilor, cărora indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani sau indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a fost stabilită pentru luna ianuarie 2014 în mărimea în vigoare pînă la operarea modificărilor, le va fi efectuată recalcularea mărimii indemnizaţiei pentru luna ianuarie 2014 în mod automat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.