02
01 2017
2408

Declarația privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, propusă de FISC

Producătorii de mărfuri care utilizează păcura, tutunul, diferite lacuri și vopsele, oxid de mercur, litiu, precum și alte produse ce poluează mediul, vor prezenta Declarația privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Un proiect de lege în acest sens a fost elaborat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Totodată, producătorii de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice sau în ambalaj din carton neondulat cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă, vor prezenta Declarația sus numită. Conform proiectului, importatorii de mărfuri specificate în Legea privind plata pentru poluarea mediului, la fel vor prezenta Declarația privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului. Persoanele care procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, mărfuri ce poluează mediul, de asemenea, vor prezenta Declarația. Potrivit proiectului, Declarația privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, se semnează de către conducătorul şi contabilul subiectului impozabil și se prezintă lunar pînă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se prezintă declarația, utilizînd în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică. În Declaraţia privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se va indica perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația, denumirea subiectului impunerii, adresa juridică a lui și codul fiscal. Proiectul cu privire la Declaraţiei privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, poate fi consultat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.