15
04 2019
943

Declarațiile de avere și interese personale au fost depuse de circa 59 mii de persoane

Procesul de depunere a declarațiilor de avere și interese personale pentru anul 2018 s-a încheiat la 31 martie curent. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare. Datele au fost oferite de președintele Autorității Naționale de Integritate, Rodica Antoci, în cadrul unei conferințe de presă. Astfel, comparativ cu anul 2017, numărul declarațiilor a crescut, în anul 2017 fiind recepționate 46257 declarații, dintre care 44995 au fost anuale. Totodată, la situația din 31 martie curent în sistemul e-Integritate au fost înregistrate 54215 persoane subiecți ai declarării, dintre care 51891 funcționari activi și 2324 funcționari cu activități suspendate. Președintele ANI a menționat că acesta este al doilea an de depunere a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic. Începând cu luna ianuarie 2018, ANI a pus la dispoziția cetățenilor sistemul informatizat e-Integritate, ce oferă subiecților declarării posibilitatea de a completa și depune declarația în format electronic. Totodată, sarcinile sistemului e-Integritate nu se limitează doar asupra depunerii, arhivării, verificării și analizei declarațiilor. Acest sistem dispune de o interfață de lucru destinată inspectorilor de integritate, dar permite și ținerea mai multor registre electronice, cum ar fi : Registrul electronic al subiecților declarării, Registrul electronic al persoanelor responsabile de completarea Registrului subiecților declarării din entitățile publice, Registrul aleatoriu de distribuire a sesizărilor spre verificare și examinare de către inspectori, Registrul conflictelor de interese, Registrul persoanelor ce au interdicția de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, a informat președintele ANI. De asemenea, în perioada 1 ianuarie -31 martie 2019, au fost înregistrate 1983 persoane responsabile de completarea Registrului subiecților declarării din entitățile publice. Aceste persoane sunt funcționarii publici din direcțiile resurse umane, desemnate prin ordinul conducătorilor ca responsabili de crearea profilelor subiecților declarării în Registrul electronic al subiecților din organizația în care activează. Aceștia sunt responsabili de introducerea datelor personale ale funcționarilor publici, asigură subiectul declarării în perfectarea și eliberarea semnăturilor electronice, precum și acordă suportul necesar la completarea declarației. Notă: subiecții declarării averii și intereselor personale sunt stipulați în art. 3 din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.