20
12 2019
6677

DECRET privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal

Având în vedere rolul și importanța administrării fiscale în asigurarea durabilității economico-financiare a statului și în temeiul art. 94 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Art.1. - Se instituie sărbătoarea profesională – Ziua funcționarului fiscal, care se va consemna anual la 1 iulie. Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării. PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON Nr. 1386-VIII. Chişinău, 17 decembrie 2019

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.