30
09 2019
1308

Deducerea cheltuielilor în cazul activităților interzise prin lege

Prin Legea nr. 97/2019 au fost operate modificări la art. 21 din Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului. Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Conform noilor prevederi, începând cu 1 ianuarie 2020 se interzice orice formă de publicitate, directă sau indirectă, în favoarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora (în continuare – Produse), inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice şi video, prin media electronică, telefonie mobilă şi fixă, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spaţiilor publice închise şi semiînchise, în special publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de vânzare angro şi cu amănuntul a produselor indicate. Va fi interzisă și publicitatea în localurile în care se prestează servicii, pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale, precum şi pe accesoriile pentru fumat. Totodată, se interzice promovarea Produselor, inclusiv prin sponsorizare sau susţinere în alt mod, a unor acţiuni ori iniţiative publice sau comerciale. Agenţilor economici din industria tutunului li se interzice iniţierea sau participarea la acţiuni de sponsorizare ori la acţiuni filantropice în urma cărora fie numele agentului economic, marca comercială a Produselor şi oricare alte referinţe la mărcile acestora pot deveni vizibile, fie orice altă informaţie despre relaţia acestuia cu evenimentul, care poate deveni publicitară. Publicitatea şi promovarea Produselor, precum şi sponsorizarea manifestărilor şi a activităţilor legate de acestea care sunt iniţiate pe teritoriul Republicii Moldova şi au efect transfrontalier va fi, de asemenea, interzisă expres în temeiul Legii nr. 287/2007. Utilizarea mărcilor comerciale ale Produselor la promovarea altor produse sau servicii, precum şi a mărcilor comerciale ale altor produse sau servicii la promovarea Produselor, de asemenea, va fi interzisă. Totodată, va fi interzisă utilizarea accesoriilor pentru fumat (scrumiere, brichete) și a Produselor în scopul promovării, directe sau indirecte, a Produselor. Oferirea promoţională sau în calitate de cadou a Produselor, începând u 1 ianuarie 2020, va fi interzisă. Astfel, cheltuielile suportate de către agenții economici pentru desfășurarea activităților care sunt interzise prin lege nu se vor deduce în scopuri fiscale, deoarece acestea nu pot fi calificate ca fiind ordinare și necesare. Este de menționat că se va permite folosirea imaginii mărcii comerciale şi a logotipului plasate în interiorul sediului principal al agentului economic care produce, importă sau comercializează angro Produsele, precum şi materialele promoţionale destinate exclusiv pentru a fi distribuite producătorilor, importatorilor şi vânzătorilor de Produse.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.