16
11 2017
840

Deficiențele în activitatea ÎPS reprezintă un risc fiscal pentru stat

Moldova s-a angajat într-o reformă a sectorului întreprinderilor în proprietatea statului (ÎPS), care vizează îmbunătățirea guvernanței și transparenței, prin consolidarea proprietății de stat și prin acorduri pentru o mai bună guvernanță. Despre progresele înregistrate și pașii care urmează a fi întreprinși în această direcție s-a discutat recent în cadrul unui seminar, organizat de Ministerul Finanțelor în comun cu Banca Mondială. Reforma întreprinderilor aflate în proprietatea statului a fost inițiată de Guvern ca urmare a constatării unui șir de probleme, inclusiv, de guvernanță corporativă în aceste entități. Ministerului Finanțelor i-a revenit sarcina de a trasa politici revizuite pentru întreprinderile de stat, societățile pe acțiuni și parteneriatele public-private, astfel încât acestea să opereze într-un mod cât mai eficient, transparent și responsabil în baza principiilor de bună guvernare. ”Aceste întreprinderi activează în sectoare strategice ale economiei naționale, însă o parte dintre ele au probleme în ceea ce privește calitatea redusă a serviciilor pe piață. Noi ne-am propus să abordăm cu multă seriozitate reforma întreprinderilor respective, deoarece ele administrează capitalul investit de stat. Prin intermediul noilor politici vom asigura sustenabilitatea întreprinderilor de stat, pentru că ele reprezintă proprietatea publică”, a declarat ministrul Finanțelor, Octavian Armașu. Potrivit ministrului, portofoliul statului în aceste entități va fi revizuit. Iar în cazul în care prezența statului nu va fi justificată, vor fi găsite soluții alternative pentru unele întreprinderi – privatizare, reorganizare sau chiar lichidare. În scopul implementării reformei, Ministerul Economiei şi Infrastructurii în comun cu Ministerul Finanțelor a elaborat deja un proiect de lege privind întreprinderile de stat și cele municipale. A fost lansată o platformă electronică pentru raportările trimestriale cu includerea unor date complexe pentru monitorizarea financiară și au fost inițiate proiecte de asistență sectorială cu susținerea partenerilor străini în reformarea sectorului feroviar și dezvoltarea întreprinderilor termoenergetice. Cu ajutorul Băncii Mondiale și companiei PWC, au fost elaborate ghiduri și organizate instruiri ai reprezentanților ministerului în consiliile de administrație a ÎPS. De asemenea, Ministerul Finanțelor evaluează reprezentanții săi în ÎPS în funcție de contribuția lor la implementarea principiilor de bună guvernare. Managerul de țară pentru Moldova al Băncii Mondiale, Anna Akhalkatsi, a declarat că ”multe întreprinderi de stat au deficiențe în activitate, ceea ce reprezintă un risc fiscal pentru stat. Reforma comprehensivă care demarează e foarte importantă și demonstrează că Guvernul își dorește schimbări majore pe acest sector”. Intenția de a sprijini Guvernul în parcurgerea acestei reforme a fost anunțată și de Delegația UE în Republica Moldova. ”Există angajamentul ferm al UE, inclusiv prin parteneriatul pe care-l presupune Acordul de asociere, pentru susținerea Moldovei în aspect de guvernanță corporativă. Această reformă trebuie să avanseze, prin eforturi comune. O bună gestiune a întreprinderilor de stat vor aduce venituri la buget, care pot fi reinvestite pentru bunăstarea cetățenilor”, a punctat vicedirectorul pe operațiuni al Delegației UE, Marco Gemmer. În cadrul seminarului au fost diseminate și concluziile Raportului de Diagnosticare preliminară și evaluare a reformei „Republica Moldova: Sprijin pentru Întreprinderile în Proprietatea Statului". Acesta a fost elaborat ca rezultat al cercetării și analizei efectuate în calitate de asistență tehnică pentru Ministerul Finanțelor de către echipa de guvernanță a Băncii Mondiale, în colaborare cu Fondul de Bună Guvernare al Marii Britanii. Raportul conține constatări ale situației curente de la ÎPS și oferă un șir de recomandări pentru implementarea unei reforme complexe pe domeniul respectiv. Ministerul Finanțelor va utiliza datele raportului și va transpune recomandările pe un plan de acțiuni pentru reforma ÎPS, iar unele inițiative se vor desfășura prin intermediul programelor-pilot. Pentru a asigura performanțele întreprinderilor aflate în proprietatea statului, Ministerul Finanțelor va include în politicile sale măsuri de guvernanță corporativă, precum cerințe de transparență și obiective financiare, cât și va monitoriza obiectivele financiare și de politică publică. Printre cele mai importante obiective care sunt deja pe agenda Ministerului Finanțelor se numără: elaborarea de noi ghiduri pentru raportarea externă în întreprinderile de stat, elaborarea raționamentului proprietății și a politicii de proprietate a ÎPS (în colaborare cu Banca Mondială), transmiterea tuturor întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni cu capital de stat în administrarea APP, identificarea ÎPS care urmează a fi supuse reorganizării sau lichidării benevole, crearea unui registru electronic al tuturor activelor fixe de stat, revizuirea regulilor de achiziții publice pentru aceste întreprinderi etc. Reamintim că în iulie curent, Guvernul a dispus să fie asigurată reorganizarea întreprinderilor de stat și întreprinderilor municipale în societăți comerciale sau instituții publice. Proiectul Legii cu privire la întreprinderile de stat și întreprinderile municipale presupune că gestiunea acestor entități va fi realizată de Agenția Proprietății Publice. De asemenea, documentul propune ca consiliile de administrație să se ocupe de determinarea indicatorilor de performanță și criteriile de evaluare, dar și alte atribuții care să conducă la performanța întreprinderilor.

via | www.mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.