27
10 2020
443

Denumirea oficială sau istorică a statului în mărcile sau modelele industriale

Pentru a obţine permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca, desenul sau modelul industrial, solicitantul va depune în adresa Comisiei (formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Academiei de Științe, Ministerului Justiției, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării etc.) o cerere.
 
AGEPI a elaborat și propune spre consultare publică proiectul   hotărârii privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial.

 

Documentul stabileşte modul de depunere și examinare a cererilor, de acordare sau retragere a permisiunii, precum şi restricţiile de utilizare a denumirii oficiale. Denumirea oficială sau istorică a statului este: Republica Moldova, Moldova, ţara Moldovei scrise cu orice tip de caractere şi traducerile lor, folosite separat sau în îmbinare cu alte elemente verbale sau figurative. Pentru acordarea permisiunii de folosire a acestora în marcă, desen sau model  industrial se achită o taxă conform legislației privind taxa de stat.

 

Cererea se depune pe un formular-tip, se perfectează în limba de stat şi conţine solicitarea permisiunii de folosire a denumirii, datele ce permit identificarea solicitantului, a reprezentantului/mandatarului autorizat (în cazul depunerii cererii prin reprezentant), datele privind obiectul de proprietate intelectuală, lista produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea/reînnoirea mărcii, materialele anexate la cerere cu indicarea numărului de file și semnătura persoanei care a depus-o şi data depunerii.

 

Persoanele fizice sau juridice străine cu domiciliul sau sediul permanent în străinătate depun cererea şi acţionează în faţa Comisiei doar prin intermediul unui mandatar autorizat.

 

Permisiunea pentru folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului ca element neprotejat în marcă, desen sau model industrial se acordă pe durata de valabilitate a titlului de protecție, cu dreptul de prelungire, la cererea solicitantului permisiunii. Cererea privind prelungirea acestui termen se depune în scris, în ultimele 6 luni de valabilitate a înregistrării mărcii/desenului sau modelului industrial.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, HG nr. 1425/2003 va fi abrogată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.