18
05 2020
889

Depunerea cererilor de înregistrare cu statut de șomer va fi simpificată

Declarația pe propria răspundere ar putea fi exclusă la depunerea cererii de înregistrare cu statut de șomer. Persoana va prezenta la cerere buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, cu excepția cererilor depuse în regim online și actele de studii și de calificare deținute, cu excepția cazurilor în care acestea sunt înregistrate în Sistemul de personalizare a actelor de studii (SIPAS). Un proiect ce prevede modificarea Hotărârii nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali, de ieri, 14 mai 2020. Prin acest proiect se propune modificarea modului de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a actelor de însoțire. Modificările propuse vor permite depunerea cererilor în regim online și vor elimina necesitatea prezentării documentelor de către solicitanți, în cazul în care, statutul declarat de aceștia este validat în baza datelor înscrise în registrele electronice ale altor instituții (Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice, etc). În acest mod va fi posibilă ținerea evidenței șomerilor doar în sistemul informațional și vor fi eliminate costurile aferente păstrării registrelor pe hârtie. Astfel, potrivit proiectului, cererile depuse în regim online se validează de către specialistul subdiviziunii teritoriale a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la momentul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială pentru luarea în evidență. Termenul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială nu poate depăși două săptămâni din ziua depunerii cererii, iar neprezentarea în termenul stabilit va constitui temei pentru respingerea cererii. Deciziile de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj vor fi verificate de către șeful subdiviziunii teritoriale. Aceste decizii se vor înregistra în Registrul electronic al deciziilor de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj. De asemenea, se propun modificări și în procedura de examinare a cererii de stabilire a dreptului la ajutorul de șomaj, în contextul digitalizării și automatizării acordării ajutorului de șomaj, ceea ce va permite ca decizia de stabilire a acestui ajutor să se emită concomitent cu înregistrarea cu statut de șomer. În cazul șomerilor care au încetat activitatea de muncă ca urmare a lichidării unității și reducerii statelor de personal şi s-au înregistrat la subdiviziunea teritorială a ANOFM până la expirarea a 3 luni de la data concedierii, decizia de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, se emite după expirarea a 3 luni de la data concedierii. Proiectul mai prevede stabilirea automată a cuantumului și duratei de plată a ajutorului de șomaj de către sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale în baza datelor din decizia privind stabilirea dreptului la ajutor de șomaj, emisă de către subdiviziunile teritoriale CNAS. Astfel, va fi eliminat termenul de 30 zile în care se realizează calculul de către CNAS, conform reglementărilor în vigoare. Implementarea acestui proiect va fi finanțată din mijloacele financiare ale proiectului ”Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de Agenția de Guvernare Electronică, iar costurile privind implementarea acestuia se estimează la circa 1,8 mil. lei. Potrivit notei informative a proiectului, adoptarea prevederilor propuse va asigura implementarea unui model nou de înregistrare a statutului de șomer, prin digitalizarea acestora, ceea ce va duce la eficientizarea procesului de acordare a statutului de șomaj și a ajutorului de șomaj. Totodată, modificările propuse vor simplifica comunicarea între șomer și subdiviziunea teritorială.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.