25
09 2014
1044

Despre amînarea aplicării modalităților de executarea silită a obligațiilor fiscale și altor plăți la BPN pentru producători, procesatori și exportatori de fructe, legume și struguri

Pe data de 4 septembrie 2014, în Parlament, a fost înregistrat proiectul de lege privind modificare și completarea unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al codului fiscal – art.4; Codul contravențional al RM – art.266, 294'1).

Dacă proiectul, elaborat de Guvern, va fi aprobat, circa 2000 de agenți economici — producători, procesatori, exportatori de fructe, legume și struguri vor beneficia de o amînare pînă la 30 noiembrie 2014 a aplicării modalităților de executare silită a obligațiilor fiscale și altor plăți la BPN.

Elaborat în scopul diminuării impactului negativ asupra economiei, ca urmare a embargoului impus de Federația Rusă la exportul de fructe, legume, struguri și conserve, proiectul de lege presupune completarea art. 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlulii V al Codului fiscal cu alineatele (24)-(27), care prevăd că:

(24)...pînă la 30 noiembrie 2014, producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri nu li se aplică măsuri de executare silită a obligaţiilor fiscale şi altor plăţi la bugetul public naţional (restante şi calculate în perioada curentă), precum şi acţiuni de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare.

(25)… pînă la data de 30 noiembrie 2014, majorări de întîrziere (penalităţi) pentru restanţele la bugetul public naţional existente Ia situaţia din data punerii în aplicare a prezentei legi, precum şi pentru obligaţiile fiscale şi alte plăţi la bugetul public naţional al căror termen de achitare revine perioadei de pînă la 1 decembrie 2014 în cazul întîrzierilor de achitare admise de către producătorii şi procesatorii de legume, fructe, struguri.

(26) Acţiunile privind executarea silită a obligaţiilor fiscale, precum şi acţiunile de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare iniţiate de organul fiscal se suspendă pînă la data de 30 noiembrie 2014
.”

Noul alin. (27) va stabili că, Lista concretă a agenților economici care vor beneficia de înlesnirile prevăzute de prezenta lege se va prezenta în timp de 15 zile Inspectoratului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru a fi incluși în lista, agenții economici vor depune la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în termen de 10 zile cereri și alte acte solicitate, care să confirme activitatea de producere, procesare și exportare, conform criteriilor stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Prin prezenta lege bugetul de stat nu va fi afectat, menționează autorii proiectului, pentru că pînă la 30 noiembrie se suspendă măsuri de executare silită, și nu cele de achitare benevolă pentru care nu se necesită modificări la legile bugetare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.