02
04 2020
20270

Detalii privind acordarea ajutorului de șomaj

După aprobarea pe data de 1 aprilie 2020 de către Guvernul Republicii Moldova a proiectului de lege cu privire la unele măsuri de susținere a populației pe durata stării de urgență în contextul situaţiei epidemiologice din ţară şi apariţiei riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, Casa Națională de Asigurări Sociale vine cu informații suplimentare pe marginea acestui proiect. Astfel, în perioada stării de urgență, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare și înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), beneficiază lunar de ajutor de șomaj în cuantum de 2775 lei, chiar dacă nu au stagiul de cotizare necesar pentru a beneficia de acest ajutor conform legislației în vigoare. Scopul acestor prevederi constă în susținerea populației fără un loc de muncă în perioada stării de urgență. Șomerii care deja primesc ajutorul de șomaj sau au obținut dreptul la acesta în perioada stării de urgență în cuantum mai mic de 2775 lei, vor beneficia de compensarea diferenței dintre cuantumul ajutorului de șomaj acordat și suma de 2775 lei, începînd cu data intrării în vigoare a Legii și până la ridicarea stării de urgență. Pentru a beneficia de ajutorul de şomaj, persoanele care nu au statut de şomer urmează să se înregistreze la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa, pentru obţinerea statutului de şomer și solicitarea ajutorului de șomaj. Persoanele care au statut de șomer, dar nu beneficiază de ajutor de şomaj, urmează să depună la subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia îşi au domiciliul sau reşedinţa o cerere de solicitare a ajutorului de şomaj în cuantum de 2775 lei. Șomerilor care deja beneficiază de ajutor de șomaj în cuantum mai mic de 2775 lei, li se compensează din oficiu diferența respectivă, fără necesitatea depunerii unei cereri suplimentare. Pentru a beneficia de dreptul de ajutor de şomaj, persoanele sunt rugate să depună cereri de solicitare la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă prin poștă sau în format electronic la adresa de e-mail a subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (STOFM), în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa. Adresele electronice şi lista telefoanelor de contact ale STOFM accesați aici. Cererea de solicitare a statutului de șomer și/sau a ajutorului de șomaj urmează a fi depusă DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII și va fi însoțită de copiile buletinului de identitate, actelor care confirmă studiile și/sau calificarea deținută și o declarație pe propria răspundere. Ajutorul de șomaj se plătește lunar de către CNAS în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. DUPĂ RIDICAREA STĂRII DE URGENȚĂ, ajutorul de șomaj pentru toți șomerii se va acorda în condițiile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj. Pentru mai multe informații contactați Centrul de apel al ANOFM, număr de telefon: 0 8000 1000, de luni până vineri. P.P. „Monitorul Fiscal FISC.md” va informa publicul cu privire la data punerii în aplicare a prevederilor proiectului de lege.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.