28
08 2018
1290

Deținătorii lacurilor vor permite accesul la apă pentru necesitățile comunității

Deținătorii lacurilor de acumulare și a iazurilor, care dispun de autorizații de mediu pentru orice mod de utilizare a apei din acestea, vor permite altor posesori ai autorizației de mediu pentru folosința specială a apei la irigare, instalarea prizelor de apă în zone stabilite pentru pomparea ei la irigare, acestea fiind în imediata apropiere a terenurilor ce urmează a fi irigate. În Monitorul Oficial de vineri, 24 august, a fost publicată Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor. Regulamentul va fi completat cu o serie de prevederi ce vor reglementa folosința apei din acumulările de apă pentru necesitățile comunității, irigație şi piscicultură. Documentul a fost elaborat ca urmare a litigiilor apărute în ultimii ani între utilizatorii de apă care dispun de drepturi legale la aceste folosințe şi deținătorii lacurilor de acumulare. Astfel, deținătorii lor, indiferent de forma de proprietate, nu vor avea dreptul să îngrădească accesul la folosința apei pentru necesitățile comunității. Sectoarele de teren pentru necesitățile comunității se vor determina pentru toate lacurile de acumulare, indiferent de forma de proprietate, de către autoritățile publice locale de comun acord cu deținătorii acestora și se vor coordona cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Acestea se vor afișa pe panoul de informații al APL. Documentul mai prevede că deținătorii în comun cu titularii a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei pentru irigație şi piscicultură vor coordona anual, până la 1 martie, volumul apei admis pentru irigație prin intermediul autorității administrative de gestionare a apei. În prezent majoritatea construcțiilor hidrotehnice ale lacurilor sunt transmise în arendă, iar în majoritatea cazurilor, arendașii consideră că și apa din lacul de acumulare/iaz este în folosința acestora. Pe de altă parte, APL sunt în drept să transmită în folosință separată lacurile de acumulare conform legislației în vigoare. Însă în deciziile cu privire la atribuirea în folosință separată a lacurilor de acumulare sau a iazurilor trebuie să se indice scopul atribuirii şi condițiile principale de folosință a apei. Regulamentul va mai fi completat cu capitolul X, ce va reglementa restricțiile și responsabilitățile la folosința apei. Limitarea sau interzicerea folosinței apei va fi declarată doar de către Comisia pentru Situații Excepționale în cazuri de situații excepționale stipulate în autorizația de mediu pentru folosința specială a apei. Prevederile intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.