09
06 2017
672

Dezvoltarea regională ne va costa peste 7,3 mlrd. lei

Guvernul a votat documentul ce prevede asigurarea dezvoltării echilibrate şi durabile în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 conţine o serie de măsuri în acest sens: • Dezvoltarea infrastructurii de importanţă regională şi locală • Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice în domeniile gestionării deşeurilor solide şi alimentării cu apă şi canalizare • Conceptualizarea reţelei de centre urbane • Consolidarea şi dezvoltarea economiei regionale • Consolidarea şi dezvoltare infrastructurii turistice în regiunile de dezvoltare • Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul dezvoltării regional şi celui aferent. Acţiunile ce vor pune în practică măsurile enunţate se referă la: • Organizarea concursului de propuneri de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, care va costa 450,0 mii lei • Dezvoltarea, modernizarea și/sau crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide – 109,72 mil.lei • Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerii – 2,6 mil.lei • Facilitarea parteneriatelor dintre mediul academic, antreprenorial și administrația publică locală pentru crearea infrastructurii de cercetare și inovare în regiuni – 16,0 mil.lei • Dezvoltarea performanțelor și capacităților competitive ale forței de muncă din regiunile de dezvoltare – 500,0 mii lei Totodată, obiectivele Planului sunt: • Accesul asigurat la servicii şi utilităţi publice calitative • Creşterea economică sustenabilă asigurată în regiuni • Guvernanţă îmbunătăţită în domeniul dezvoltării regionale. Finanţarea acţiunilor din documentul dat se va efectua din contul mijloacelor financiare, aprobate anual în bugetul public naţional, iar costurile au fost estimate la aproximativ 7 357,65 mil.lei. Documentul este un act de planificare strategică, care stabileşte acţiunile necesare în vederea realizării celor 3 obiective menţionate. Sub aspect tehnic, documentul include 44 de acţiuni, prin intermediul cărora urmează a fi realizate proiecte investiţionale în domeniile apeduct şi canalizare, managementul deşeurilor solide, eficienţa energetică în clădirile publice, drumuri regionale şi locale, creşterea activităţii turistice, dar şi consolidarea capacităţilor autorităţilor locale în acest sens, a menţionat Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Vasile Bîtca. Cred că nimeni nu are dubii cât de importantă este dezvoltarea regională pentru noi. Această strategie urmează a fi realizată cu aplicarea tuturor prevederillor, a declarat, la rândul său, premierul, Pavel Filip.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.