08
07 2019
672

Dezvoltarea rurală din surse FNDARM

Se prevede subvenționarea în avans a trei măsuri de sprijin pe segmentul dezvoltării rurale din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDARM):
  • îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale;
  • renovarea și dezvoltarea localității rurale;
  • diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole.
Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din Fond va constitui un cuantum de până la 5%, ce reprezintă circa 45 mil. lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului în Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare proiectul hotărârii privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR. Astfel, regulamentul stabilește măsurile, condițiile și procedurile de acordare a subvențiilor în avans pentru măsurile enunțate supra. Regulamentul se va aplica pentru proiectele evaluate și selectate în perioada anilor 2019-2021. Potrivit proiectului, în cazul măsurii 1 și 2, beneficiarii sunt autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi (sate și comune, inclusiv orașe cu o populație de până la 10 mii locuitori cu statut de rezident), iar pentru măsura 3 sunt persoanele juridice – întreprinderile micro, mici și persoanele fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător, care sunt înregistrate într-o localitate rurală și creează sau dezvoltă activități non-agricole. Domeniile de acțiune pentru aceste măsuri se referă la construcția/ reabilitarea/ modernizarea drumurilor și podurilor publice locale, reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public, sisteme de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile, crearea și dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale, conservarea patrimoniului imaterial și a tradițiilor proprii ale comunității locale, achiziționarea de sisteme, mașini, echipamente și utilaje nonagricole, crearea și modernizarea serviciilor veterinare etc. Solicitantul subvenției trebuie să respecte câteva condiții, printre care:
  • nu este subiectul unor conflicte de interes
  • proiectele se implementează într-o localitate rurală, au la bază un deviz de cheltuieli și alte documente confirmative
  • valoarea subvenției va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 mil. lei
  • perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 luni
  • contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 20% din costul total al proiectului eligibil.
Subvenția în avans va fi acordată în trei tranșe – în avans, intermediară și finală. Pentru solicitarea subvenției, persoana va depune dosarul ce include cererea de solicitare a subvenției, planul de afaceri/proiectul și documentele obligatorii aferente măsurilor pentru care se planifică a fi efectuată investiția. Se interzic decontările efectuate de către beneficiar pentru alte bunuri, lucrări sau servicii decât cele acceptate în cadrul proiectului investițional. Totodată, potrivit documentului, pe parcursul perioadei de implementare, vor fi efectuate vizite în teren pentru a monitoriza progresul înregistrat la realizarea proiectului de către beneficiar. Documentul poate fi consultat până la 18 iulie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.