14
06 2019
524

Diaspora Acasă Reușește

Din numărul total de 35 de dosare depuse spre finanțare în cadrul programului „DAR 1+3” (Diaspora Acasă Reușește) 30 de propuneri de proiecte au fost declarate eligibile. Acestea vizează domeniile protecției mediului înconjurător, economic, eficienței energetice, culturii, infrastructurii, educației și protecției sociale. Proiectele vor fi susținute financiar în baza formulei „1+3”: Guvern, diasporă, autoritatea publică locală și partenerii de dezvoltare/ donatorii. Membrii Comitetului de evaluare și supraveghere a proiectelor au remarcat interesul sporit al autorităților administrației publice locale față de Programul „DAR 1+3”. Totodată, ei au exprimat recunoștință față de partenerii implicați în realizarea proiectelor, care au un impact major asupra dezvoltării socio-economice locale a țării. Programul „DAR 1+3” este prevăzut pentru perioada 2019-2025 și are drept obiectiv valorificarea potențialului uman și financiar al diasporei în dezvoltarea socio-economică a Moldovei. Pentru anul 2019, din bugetul de stat au fost alocate 10 mil. lei pentru implementarea proiectelor în cadrul Programului. Din componența Comitetului de evaluare și supraveghere a proiectelor în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” fac parte reprezentanți ai administrației publice centrale, ai Congresului Autorităților Locale din Moldova și partenerii de dezvoltare.

via | gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.