27
07 2020
909

Digitalizarea economiei naționale, în atenția autorităților

În condițiile stării de urgență, perioadă în care interacțiunile dintre consumator și piață au devenit mai restricționate, comerțul electronic a devenit o alternativă. În același timp, mediul de afaceri se confruntă cu o serie de constrângeri în acest context, cum ar fi nivelul de informare scăzut despre oportunitățile oferite de comerțul on-line pentru accesarea directă și rapidă a consumatorilor de bunuri și servicii, insuficiență de informare privind metodele de interacțiune la distanță, procedurile vamale și fiscale complexe pentru promovarea e-Comerțului și e-Exporturilor, competiția lentă și insuficiență de oferte pentru serviciile de procesare a plăților online și piața subdezvoltată de curierat.
 
Pentru depășirea acestora, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat  foaia de parcurs pentru impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic. Acțiunile incluse în document au fost discutate în cadrul unei ședințe online organizate pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

 

După cum a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Răilean, elaborarea acestui document a durat circa o lună, perioadă în care au fost colectate propuneri de la mediul de business și autorități.

 

Potrivit ministrului, foaia de parcurs conține patru obiective majore, care au ca scop înlăturarea barierelor pentru dezvoltarea procesului de digitizare a economiei naționale. Acestea sunt

  • facilitarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru mediul de afaceri;
  • stimularea utilizării comerțului electronic de către companii și consumatori;
  • simplificarea procedurilor vamale la exportul online;
  • stimularea serviciilor poștale și de curierat și promovarea și atragerea în țară a platformelor naționale și internaționale de comerț electronic.

 

Mă bucur că sunt persoane optimiste în această perioadă, care au încredere în ceea ce fac, aceasta ne face să sperăm că vom trece cu bine peste aceste provocări. Aveți cel mai mare suport din partea noastră, a adăugat ministrul.

 

Documentul conține 37 de acțiuni, printre care stimularea conectării la Serviciul guvernamental de plăți MPay a tuturor prestatorilor de servicii publice administrative, excluderea procedurii implicite de eliberare a deciziilor, certificatelor, extraselor, actelor permisive pe suport de hârtie, elaborarea și promovarea amendamentelor la legislația privind protecția datelor cu caracter personal, susținerea digitalizării ÎMM prin oferirea suportului informațional, consultativ și financiar.

 

De asemenea, documentul prevede crearea unei platforme on-line naționale de comerț electronic cu funcționalitățile de integrare a informației despre producătorii locali prezenți în spațiul virtual, crearea instrumentelor financiare de susținere și a mecanismelor de promovare a inovației digitale și a startup-urilor tehnologice, elaborarea unor măsuri de stimulare fiscală a comerțului electronic și estimarea impactului bugetar al acestora, realizarea unui catalog al furnizorilor locali de soluții IT pentru comerțul electronic, atragerea prestatorilor internaționali de servicii de plăți electronice pentru a se extinde în RM sau a accepta agenți economici din țară în calitate de furnizori.

 

O serie de acțiuni se referă la digitalizarea procedurilor vamale, cum ar fi dezvoltarea SIIV „ASYCUDA World” și integrarea modulelor sistemului informațional al Poștei Moldove și curierat rapid și obținerea statutului de Agent Economic Autorizat pentru simplificări vamale de către Poșta Moldovei și alți operatori interesați, automatizarea procesării vamale a coletelor în Centrul republican de prelucrare a poștei, eliminarea taxei de 0,1% pentru procedurile vamale la exportul mărfurilor prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, aprobarea unei declarații vamale cu un set redus de date pentru a fi utilizată în cazul trimiterilor poștale internaționale.

 

Totodată, secretarul de stat din cadrul MEI, Vitalie Tarlev, a menționat că o parte din acțiuni sunt deja în derulare, fiind vorba despre elaborarea unui regulament de utilizare a Mpay, aprobarea de către Parlament a unui proiect de lege ce va facilita eliberarea și prezentarea actelor permisive în format electronic, armonizarea cadrului legislativ ce ține de utilizarea semnăturii electronice avansate cu cerințele europene.

 

 

La rândul lor, reprezentanții mediului de business au menționat că elaborarea foii de parcurs este un prim pas spre dezvoltarea digitalizării economiei și că documentul trebuie valorificat. Ei au solicitat discuții suplimentare ce țin de utilizarea semnăturii electronice, activitatea Poștei Moldovei, digitizarea activității Agenției Naționale Transport Auto, elaborarea unei platforme online dedicate comerțului electronic etc.

 

Pentru implementarea foii de parcurs va fi creat un Grup de lucru, a cărui președinție va fi asigurată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.