28
05 2018
1678

Diminuarea fenomenelor “salariului în plic” și a „muncii la negru”

În cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) a fost pus în discuţii subiectul combaterii fenomenului plății „salariului în plic” și a „muncii la negru”. Reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii, Ministerului Finanțelor, Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au prezentat, în ședința comisiei CNCNC, rapoartele cu privire la măsurile întreprinse în vederea diminuării fenomenului de ocupare informală a forței de muncă şi fenomenului „salariului în plic”. Raportorii au menționat că combaterea acestor fenomene va spori esențial acumulările la bugetul de stat, bugetul аsigurărilоr sociale de stat și bugetul fоndurilоr obligatorii de asistență medicală. De asemenea, s-a propus elaborarea unei Strategii nаțiоnаle de combatere а fenomenului „muncii la negru” și de асhitаrе а „salariilor în plic”, precum și necesitatea creării unui consiliu guvernamental de prevenire a acestor fenomene. Ion Chicu, Secretarul general al Ministerului Finanțelor a menţionat suportul partenerilor de dezvoltare acordat în elaborarea proiectelor și materialelor necesare pentru contracararea fenomenului plății „salariului în plic” și promovarea măsurilor de combatere a economiei informale, pentru ca contribuabilii să respecte și să se conformeze legislației în domeniu. De asemenea, au fost analizate măsurile întreprinse pentru mоdifiсаrеа și îmbunătățirea politicii fiscale, reducerea utilizării plății în numerar și încurajarea folosirii terminalelor, precum și reducerea poverii impozitului pe salariu. În cadrul ședinței au fost examinate proiectele cu privire la modelul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări şi modelul actului de recepționare a lucrărilor îndeplinite. De asemenea, a fost examinat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la planurile de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialității şi domenii generale de studii, în instituțiile de învățământ profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2017-2018. Trebuie să întreprindem măsuri concrete pentru a combate fenomenul „salariului în plic” și a „muncii la negru”, perfecționarea cadrului legal și calcularea corectă a coeficientului salariului oficial, pentru ca cetățeanul să poată beneficia de salarii și pensii asigurate. De asemenea, în acest scop trebuie promovate și mediatizate modificările legislative, organizate campanii de sensibilizare a angajatorilor în vederea respectării legislației și asigurării dreptului echitabil la muncă. La fel, trebuie efectuate controale interne pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Toate aceste acțiuni vor contribui la combaterea economiei tenebre și a muncii informale, consideră Chiril Gaburici, președintele CNCNC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.