12
06 2019
1224

Diminuarea numărului de rapoarte statistice prezentate de către mediul de afaceri. Grupul de lucru invită la colaborare

La data de 12 aprilie 2019 a început activitatea Grupului de lucru care și-a propus să diminueze din presiunea informațională asupra mediului de afaceri ce se impune prin raportarea către Biroul Național de Statistică, utilizând resursele administrative deținute de către autorități. Astfel, activitatea Grupului de lucru constă în contrapunerea informației raportate de agenții economici către autorități cu informația necesară în scopuri statistice. Grupul este constituit din reprezentanții Biroului Național de Statistică, Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Băncii Naționale a Moldovei, asociațiilor de contabili, mediului de afaceri și a altor instituții guvernamentale. Până la momentul actual au fost convocate trei ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost analizate 11 formulare statistice din domeniile antreprenoriatului (Ancheta Structurală Anuală (ASA)), piața forței de muncă (formularele M1, M2, M3, FP, M4, FORPRO, LM, AM) și comerțului interior de bunuri (formularele SERV-TS, 1-comerţ, 3-comerţ). Analiza s-a bazat, în mare parte, pe examinarea fiecărui indicator ce se regăsește în formular. Aceasta are ca rol analiza oportunității simplificării, după caz, a raportului în sine sau chiar comasarea anumitor rapoarte. Posibilele surse care vor acoperi informația statistică necesară se preconizează a fi declarațiile IPC18, VEN12, TVA12 și altele. Totodată, întru asigurarea veridicității și respectării metodologiei ce ghidează activitatea Biroului Național de Statistică, s-a propus efectuarea unor analize pe un eșantion de date disponibile la moment. Pentru realizarea acțiunii respective, părțile au convenit la schimbarea informației deținute și analiza acesteia. Propunerile și deciziile adoptate în cadrul Grupului de lucru se vor regăsi în proiectele formularelor elaborate de către Biroul Național de Statistică aprobate, cu utilizarea acestora din anul 2020. În același timp, în vederea facilitării procesului de revizuire a rapoartelor statistice, solicităm părțile cointeresate, în special mediul de afaceri, să remită la adresa electronică vadim.tulbu@mf.gov.md, dmitrii.nituleac@mf.gov.md propunerile de revizuire a formularelor și a indicatorilor care se regăsesc în alte rapoarte transmise către instituțiile statului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.