12
10 2020
1273

Din Registrul de stat al persoanelor juridice sunt radiate încă 137 întreprinderi

Agenția Servicii Publice a publicat în MO din 9 octombrie 2020 lista a încă 137 de societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată și întreprinderi individuale în privința cărora din oficiu a fost inițiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Totodată, ASP comunică că cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la ASP (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept).  
 
Amintim, legislația în vigoare prevede că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și urmează a fi radiați din Registrul de stat de către organul înregistrării de stat, din oficiu, dacă întrunesc anumite condiții:

 

  • nu au datorii la bugetul public național (confirmarea este obținută din Informația privind lipsa/existența datoriei la BPN din sistemul informațional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern)
  • nu dețin mașini de casă și de control cu memorie fiscală
  • nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale.

 

Totodată, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere, organul înregistrării de stat publică pe pagina sa oficială şi în MO al RM avizul cu privire la iniţierea procedurii cu indicarea datelor cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor atât de către persoanele ce urmează a fi radiate, cât și de către creditori sau alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse (str. A.Pușkin,47, mun.Chișinău).

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.