03
02 2016
1278

Din 1 aprilie, ANRE va publica la fiecare 14 zile prețul plafon pentru produsele petroliere

La finele lunii noiembrie a anului trecut, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a obținut mai multă putere de reglementare a pieței petroliere, după ce Parlamentul a aprobat modificări la legea pieței produselor petroliere în acest sens. O spune directorul ANRE, Sergiu Ciobanu. Potrivit declarațiilor făcute în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe „începând cu 1 aprilie 2016, ANRE având cotațiile PLATT'S directe și a benzinei, motorineri și a gazului și incluzând toate cheltuielile adiționale: transport, accize TVA și costuri obiectiva care trebuie să suporte acești operatori pentru a vinde aceste produse, va publica pe site-ul oficial al instituției plafonul maxim - preț la care pot fi vânduți carburanții”. Agenții economici care vor comercializa produse petroliere la un preț mai mare decât plafonul maxim vor fi sancționați. Potrivit lui Ciobanu, în lege sunt prevăzute sancțiuni inclusiv de ordin penal pentur cei care nu vor respecta prevederile ANRE. Potrivit lui Ciobanu, odată cu intrarea în vigoare a acestor prevederi, va fi stimulată și concurența în rândul comercianților de produse petroliere, aceștia fiind determinați să propună ulterior diverse oferte clienților. În prezent, comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei se efectuează de către 84 de agenţi economici – titulari de licență prin intermediul a 624 stații de alimentare, iar comercializarea gazului lichefiat - de către 69 agenți economici prin intermediul a 469 stații de alimentare. Prevederile legii cu privire la piața produselor petroliere, inclusiv modificările ce vor intra în vigoare pe data de 31 martie 2016: FORMAREA PREŢURILOR LA PRODUSELE PETROLIERE Agenţii economici stabilesc preţurile la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat conform Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. Aceasta este elaborată și aprobată de ANRE, ținând cont de prevederile: Prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se vor calcula la 1 litru, pentru fiecare tip de produs, în conformitate cu Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, care se bazează pe următoarele componente:
 1. valoarea medie a cotațiilor medii:
  • pentru produsele petroliere principale – Platts Cargoes FOB MED (Italy) sau Platts Cargoes FOB NWE, în funcţie de regiunea din care este efectuat importul;
  • pentru gazul lichefiat – Argus DAF Brest propane-butane mix, în conformitate cu Argus International LPG;
 2. cota accizelor, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;
 3. cota taxei pe valoarea adăugată, aplicată în conformitate cu Codul fiscal al Republicii Moldova;
 4. marja comercială specifică. Valoarea maximală a acestei marje se stabilește anual de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică, în funcţie de structura medie a cheltuielilor participanţilor la piaţa internă a produselor petroliere și piața țărilor membre ale Uniunii Europene.
La stabilirea preţurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale importate în raport cu cotaţiile medii Platts se va ţine cont de categoria și calitatea produselor petroliere principale prin utilizarea coeficienţilor de multiplicare pentru fiecare tip de produs, prevăzuți în Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere. La fiecare două săptămîni, în funcție de cotațiile Platts și Argus din perioada precedentă, Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică stabilește prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat și le publică pe pagina sa web. Se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat la un preţ ce depăşeşte preţul plafon stabilit de Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică este în drept să ajusteze marja comercială specifică menționată în cazurile de apariție a unor factori care nu pot fi controlați de către participanţii la piaţa produselor petroliere (modificarea legislației, generarea de penurii artificiale pe piața națională și internațională a produselor petroliere etc.) și care duc la modificarea cu mai mult de 5% a marjei stabilite anterior. Supravegherea respectării, de către importatorii şi vînzătorii produselor petroliere principale şi a gazului lichefiat, a Metodologiei formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere este efectuată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. [Art.4 modificat prin LP166-XV din 27.05.04, MO125-129/30.07.04 art.657] Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere
 • Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorului de produse petroliere se efectuează în conformitate cu prezenta lege, cu Legea privind protecţia consumatorului şi cu alte acte normative.
 • Caracterul inofensiv al produselor petroliere pentru sănătatea populaţiei, pentru bunurile consumatorului şi pentru mediul înconjurător este garantat prin calitatea acestor produse, reglementată de actele legislative naţionale şi internaţionale.
 • Produsele petroliere importate şi comercializate trebuie să corespundă documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin legi. Controlul calităţii şi respectării documentelor normative referitoare la aceste produse pe piaţă îl efectuează Ministerul Economiei.
Consumatorul de produse petroliere are dreptul:
 1. la protecţia de stat a drepturilor şi intereselor sale legitime;
 2. la protecţia contra riscului de a achiziţiona produse petroliere necalitative care i-ar afecta securitatea, sănătatea şi viaţa sau i-ar deteriora mijloacele de transport şi mecanismele;
 3. la informaţii complete, veridice şi precise despre principalele caracteristici calitative şi cantitative ale produselor petroliere pe care le cumpără;
 4. la repararea de către vînzător a daunelor cauzate prin comercializarea de produse petroliere necalitative.
Drepturile consumatorului de produse petroliere sînt apărate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, de instanţele judecătoreşti, de Ministerul Economiei, de alte autorităţi ale administraţiei publice, precum şi de organizaţiile obşteşti ale consumatorilor.

via | bani.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.