Catalogul instituţiilor

ANRE

implementează politica statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

anre.md

25
02 2020
485

Regulile pieței gazelor naturale, aprobate

Consiliul administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică (ANRE) a aprobat și a publicat în „Monitorul oficial” din 21 februarie curent Regulile pieței gazelor naturale (Reguli), care vor fi puse în aplicare din data de 12 decembrie 2020.

Documentul a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și are drept scop stabilirea cadrului legal pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a acestora și a produselor conexe pe piața angro și cu amănuntul, precum și pentru prestarea serviciilor de sistem, bazate pe principiul transparenței, obiectivității, competitivității şi nediscriminării.
Detalii
23
01 2020
1490

Controale planificate 2020: ANRE

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va verifica 16 agenți economici, potrivit Planului controalelor pentru anul 2020 aprobat de autoritate.

Controalele se vor efectua pentru următoarele genuri de activitate:
distribuția gazelor naturale și a energiei electrice
• comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat, benzinei și motorinei la stațiile de alimentare

Detalii
05
12 2019
507

Clasificarea investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Investiţia eficientă în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare este investiţia care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă cea pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a investiţiei.

Consiliului de administraţie al ANRE a aprobat Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii
04
12 2019
392

Операторы будут отчитываться об эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации

Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило Типовое положение о показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации, которым устанавливает минимальные показатели эффективности для операторов услуг водоснабжения и канализации, вне зависимости от организационно-правовой формы, природы капитала и вида собственности.

С 1 мая 2020 г. новое положение заменит действующее Положение о показателях качества публичной услуги водоснабжения и канализации. К тому времени органам местного публичного управления I уровня необходимо разработать и утвердить свои Положения о показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации.
Detalii
03
12 2019
392

Operatorul pieței poate să solicite ANRE actualizarea tarifului reglementat

În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 395/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice.

Conform documentului, mecanismul aplicat la determinarea tarifului se bazează pe următoarele principii:
• asigurarea fiabilității financiare a operatorului pieței;
• separarea contabilă a activității de operare a pieței energiei electrice de alte activități desfășurate de operatorul pieței;
Detalii
02
12 2019
684

APL vor elabora regulamentele proprii de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Operatorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii, unde au acces liber toţi consumatorii pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea petițiilor şi de soluţionarea problemelor consumatorilor.

În Monitorul Oficial de vineri, 29 noiembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 355/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii
09
10 2019
302

Миссия МВФ посетила НАРЭ

Важность корректировки Национальным агентством по регулированию в энергетике тарифов и цен на основе отраслевых методологий, утвержденных при поддержке секретариата Энергетического сообщества была отмечена в ходе встречи Миссии МВФ заявили с членами Административного совета НАРЭ.

По сообщению энергорегулятора, руководство НАРЭ проинформировало экспертов фонда о прогрессе, достигнутом на рынке электроэнергии и природного газа со времени последней встречи в июле текущего года. Как было отмечено, НАРЭ удалось изучить и утвердить корректировки тарифов для операторов распределительных систем и поставщиков электроэнергии, а также утвердить основные расходы для «Молдовагаз».
Detalii
23
08 2019
1702

Вступили в силу новые тарифы на электроэнергию

В «Monitorul oficial» от 23 августа опубликованы постановления админсовета Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) о тарифах и регулируемых ценах на электроэнергию, утвержденных на заседании 16 августа. Они предполагают корректировку данных регулируемых тарифов – некоторые тарифы повышены, некоторые – снижены.

Согласно решению НАРЭ, с сегодняшнего дня выросли тарифы на поставку электроэнергии для потребителей компании «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie»: на 5,6% — для конечных потребителей, электроустановки которых подключены к распределительным электросетям низкого напряжения (0,4 кВт) – со 179 банов до 189 банов за 1 кВт/ч и на 3% — для конечных потребителей, электроустановки которых подключены к распределительным электросетям высокого напряжения (35; 110 кВт) – со 134 банов до 138 банов за 1 кВт/ч.
Detalii
17
08 2019
836

ANRE a majorat tariful la energia electrică

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis vineri, 16 august, după dezbateri în ședința publică, majorarea cu 5,58 la sută a prețului reglementat la energia electrică furnizată populației de către compania Gas Natural Fenosa Furnizare Energie.

Potrivit hotărârii ANRE, prețul la energia electrică furnizată de Gas Natural Fenosa Furnizare Energie consumatorilor casnici a fost stabilit la nivel de 189 bani pentru un kilowatt/oră, față de cel actual de 179. Pentru consumatorii ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) prețul a fost redus de la 160 la 153 bani pentru un kilowatt/oră și pentru consumatorii racordați la rețelele de distribuție de tensiune înaltă (35, 100 kV), a fost majorat de la 134 bani pentru un kilowatt/oră la 138 bani.
Detalii
15
08 2019
492

ANRE propune spre consultare Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune spre consultare publică proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor natural. Documentul are ca scop stabilirea metodelor unice la aceste servicii prestat de către operatorii sistemelor de transport (OST).

Prevederile Metodologiei sunt obligatorii pentru operatorii sistemelor de transport care dețin licență pentru activitatea de transport a gazelor naturale, eliberată de ANRE.
Detalii