Catalogul instituţiilor

ANRE

implementează politica statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

anre.md

13
09 2022
285

ANRE a aprobat modificări în metodologia de calculare a prețurilor la gazele naturale

În cazul ajustării prețurilor reglementate în decursul anului de gestiune, componenta de corectare formată de la începutul anului de gestiune până la momentul ajustării prețurilor reglementate va fi inclusă în calculul prețurilor ajustate astfel ca să asigure cel puţin recuperarea integrală a costurilor justificate ce vor fi suportate de furnizor din momentul ajustării prețului reglementat până la sfârșitul anului de gestiune.
 
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) comunică că Consiliul de Administrație  a aprobat, în ședință publică, modificările la Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale.
Detalii
14
07 2022
3451

ANRE: costul gazelor naturale din 1 august

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a propus pentru consultări publice proiectul hotărârii Consiliului de administrare privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu public.
 
Potrivit documentului care poate fi pus în aplicare din 1 august 2022, prețurile reglementate pentru 1000 m3 de gaze naturale furnizate va constitui 20616 lei (fără TVA) în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune, ceea ce presupune că consumatorii finali ar urma să achite circa 22,27 lei per m3.
Amintim că S.A. „Moldovagaz” a solicitat majorarea prețurilor din 1 iulie 2022 pănă la 26314 lei (fără TVA).
04
07 2022
150

Produsele petroliere: marja comercială specifică rămâne neschimbată

Marja comercială specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul II al anului curent rămâne la nivelul celei stabilite pentru semestrul I – 2,62 lei/litru. Hotărârea nr. 377 din 24 iunie 2022 a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică  (ANRE) a fost publicată în Monitorul Oficial din 1 iulie și a intrat în vigoare la data publicării.
 
Menționăm, în conformitate cu pct. 8 din Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, mărimea marjei comerciale specifice se calculează și se aprobă semestrial de către Agenție, dar aceasta nu poate fi mai mare decât media marjelor comerciale specifice de comercializare
Detalii
10
06 2022
182

НАРЭ начнет внезапные проверки

Внезапным проверкам для выяснения причин отсутствия топлива на автозаправочных станциях (АЗС), особенно дизельного, подвергнутся некоторые операторы рынка нефтепродуктов. Об этом решении сообщило вчера, 9 июня, Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
 
В ходе предстоящих проверок будет сопоставляться информация, предоставленная АЗС, с данными о запасах на складах нефтяных компаний, что может позволить выявить причины отсутствия в продаже некоторых видов топлива.
 


Detalii

08
06 2022
1038

ANRE a ajustat tarifele și prețurile pentru energia electrică

Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică din 8 iunie, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică.
 
Decizia vine să realizeze prevederile pct. 6 al Dispoziției nr. 22 din 23.05.2022 aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale a RM și să ajusteze prețurile în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal.
 


Detalii

18
03 2022
1364

ANRE a aprobat prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică

Astăzi, 18 martie 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a examinat și aprobat, în ședință publică, prețurile reglementate și tarifele pentru energia electrică.

 

Astfel, din 1 aprilie 2022 vor fi puse în aplicare următoarele prețuri reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali:


Detalii

09
11 2021
4136

Noile prețuri la gazele naturale

Astăzi, 9 noiembrie 2021, în scopul executării punctului 3.2 al Dispoziției nr.4 din 02.11.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), prin derogare de la procedurile stabilite de legislația sectorială, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în baza calculelor prezentate de S.A. „Moldovagaz” la data de 05.11.2021, a aprobat următoarele prețuri provizorii (fără TVA):

Detalii
16
08 2021
859

Legea produselor petroliere: Parlamentul a aprobat în prima lectură noi modificări

Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a principalelor produse petroliere se vor stabili se către Agenția Națională de Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere. Totodată ANRE ar putea ajusta marja comercială în cazul apariției unor factori care nu puteau fi prevăzuți în momentul aprobării, dar nu mai mult de 10% din media efectiv înregistrată de operatori.


Detalii

20
07 2021
421

НАРЭ утвердило изменения в методологию расчета цен на нефтепродукты

Коммерческая наценка на тонну основных нефтепродуктов будет увеличена на 380 леев, а на сжиженный газ – на 150 леев, но не повлияет на рост розничных цен, считает административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), принявший поправки к введенному в действие 1 июля текущего года Постановления nr. 254  об утверждении Методологии расчета и применения цен на нефтепродукты.  
 
Пересмотр НАРЭ ранее утвержденной наценки направлено на преодоление регионального кризиса на рынке нефтепродуктов.
Detalii
07
07 2021
338

Возобновляемые источники энергии: более 81 млн кВт/ч за год

Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии в нашей стране в 2020 г. возросло по сравнению с 2019 г. на 20,6% и достигло 81,4 млн кВт/ч, говорится в отчете о деятельности за 2020 г. Национального агентства по регулированию в энергетике. Из общего количества электроэнергии, произведенной в 2020 г. из возобновляемых источников, наибольшая доля пришлась на ветровую (61,6%).  Из биогаза было произведено 34,2% электроэнергии, на долю солнечной пришлось 4% и всего лишь 0,2% было получено гидроэлектростанциями.
 


Detalii