Catalogul instituţiilor

ANRE

implementează politica statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

anre.md

17
08 2019
189

ANRE a majorat tariful la energia electrică

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis vineri, 16 august, după dezbateri în ședința publică, majorarea cu 5,58 la sută a prețului reglementat la energia electrică furnizată populației de către compania Gas Natural Fenosa Furnizare Energie.

Potrivit hotărârii ANRE, prețul la energia electrică furnizată de Gas Natural Fenosa Furnizare Energie consumatorilor casnici a fost stabilit la nivel de 189 bani pentru un kilowatt/oră, față de cel actual de 179. Pentru consumatorii ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV) prețul a fost redus de la 160 la 153 bani pentru un kilowatt/oră și pentru consumatorii racordați la rețelele de distribuție de tensiune înaltă (35, 100 kV), a fost majorat de la 134 bani pentru un kilowatt/oră la 138 bani.
Detalii
15
08 2019
75

ANRE propune spre consultare Metodologia de calcul a tarifelor pentru serviciul de transport al gazelor naturale

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune spre consultare publică proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor natural. Documentul are ca scop stabilirea metodelor unice la aceste servicii prestat de către operatorii sistemelor de transport (OST).

Prevederile Metodologiei sunt obligatorii pentru operatorii sistemelor de transport care dețin licență pentru activitatea de transport a gazelor naturale, eliberată de ANRE.
Detalii
04
07 2019
122

Consumatorii finali au ratat compensații în 151 mii de cazuri

Cantitatea totală de energie electrică procurată pentru acoperirea necesităților Republicii Moldova în anul 2018 a constituit circa 4304 mil. kW/h, în creștere cu 145 mil. kW/h comparativ cu anul precedent. Cantitatea de energie electrică produsă de producătorii locali este de 804 mil. kW/h, restul necesităților fiind asigurate din import.
Detalii
05
06 2019
152

Furnizorul și consumatorul pot negocia prețul la gazele naturale

În Monitorul Oficial din 31 mai curent Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat Hotărârea nr. 113/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale.

Documentul are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre consumatorul final, furnizor și operatorul de sistem cu privire la furnizarea gazelor naturale, contractarea și facturarea acestora, calitatea serviciului de furnizare, precum și examinarea reclamațiilor și soluționarea neînțelegerilor.
Detalii
28
05 2019
183

Cerințe pentru dezvoltarea rețelei electrice de distribuție

Rețelele electrice de distribuție se vor dezvolta în baza unei proceduri descrise în Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție. Documentul a fost publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în Monitorul Oficial din 24 mai curent. Procedura nu se aplică în cazul întovărășirilor pomicole, cooperativelor de construcție a garajelor și a altor asociații de coproprietari din intravilanul sau extravilanul localităților și nici în cazul în care în autorizația de construire se prevede dezvoltarea rețelei electrice din contul beneficiarului.

Documentul are drept scop stabilirea modului de elaborare, evaluare și aprobare a rețelelor electrice de distribuție, etapelor și procedurii de dezvoltare a acestora și a responsabilităților părților implicate în proces.
Detalii
14
03 2019
234

Первые результаты новой методологии рассчета цен на топливо

Поправки к Закону о рынке нефтепродуктов, который вступил в силу 1 января 2019 г., дают первые результаты. Некоторые сети автозаправочных станций снизили розничные цены на основные виды топлива в среднем на 0,9-3,2%, хотя Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новую методологию, в соответствии с которой цена на топливо на заправках устанавливаются операторами, всего три дня назад, 11 марта текущего года.

На заседании НАРЭ импортеры признали, что цены на топливо в настоящее время не соответствуют фактическим затратам и их необходимо снизить.
Detalii
21
02 2019
198

Sunt nominalizați potențialii furnizori de energie electrică

Intenția de a livra energie electrică în Republica Moldova în perioada 1 aprilie 2019 – 31 martie 2020 este anunțată de patru companii: S.A. „Energocom”, ЗАО „Mолдавская ГРЭС”, ПАО „ДТЭК Павлоградуголь” şi ÎCS „TehGaz Grup” S.R.L.

Amintim că, conform procedurilor aprobate, Gas Natural Fenosa crează lista scurtă a potențialilor furnizori care corespund tuturor cerințelor tehnice și le expediază solicitări de prezentare a ofertelor în corespundere cu criteriile stabilite.
Detalii
01
10 2018
297

НАРЭ учло только реальные расходы «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie»

Национальное Агентство по Регулированию в Энергетике утвердило базовые затраты на поставку электроэнергии по регулируемым ценам на 2018 г. для «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie». Сумма базовых затрат рассчитана на первый год действия Методологии расчета, утверждения и применения регулируемых цен на поставку электроэнергии конечным поставщиком и поставщиком универсальных услуг.
Detalii
12
09 2018
310

Возросла цена на сжиженный газ

Национальное агентство по регулированию в энергетике не регулирует розничную цену на сжиженный газ с 1 июля 2016 г. в результате изменений, которые были внесены в Закон о рынке нефтепродуктов. В то же время сообщаем, что, по инициативе правительства, Министерство экономики и инфраструктуры совместно с НАРЭ разработали проект закона, в соответствии с которым регулятор будет устанавливать предельные цены на сжиженный газ. Указанный проект уже одобрен правительством и направлен на рассмотрение в парламент, говорит пресс-секретарь НАРЭ Галина Сандуца в ответ на вопросы по поводу новых цен на сжиженный газ, появившихся на панно заправочных станций.
Detalii
17
08 2018
309

Растет объем импорта нефтепродуктов

Молдова импортировала в первом полугодии более 371,9 тыс. т нефтепродуктов – на 13,2 тыс. т или 3,6% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), этому способствовал рост закупок дизтоплива — с 248 тыс. до 257,5 тыс. т, бензина — с 77,1,3 тыс. т до 80,1 тыс. т и сжиженного газа — с 33,5 тыс. т до 34,2 тыс. т.
Detalii