Catalogul instituţiilor

ANRE

implementează politica statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigură reglementarea şi monitorizarea funcţionării eficiente a pieţei de energie şi desfăşurarea activităţilor în sectoarele energetice în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate şi transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.

anre.md

20
07 2021
148

НАРЭ утвердило изменения в методологию расчета цен на нефтепродукты

Коммерческая наценка на тонну основных нефтепродуктов будет увеличена на 380 леев, а на сжиженный газ – на 150 леев, но не повлияет на рост розничных цен, считает административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), принявший поправки к введенному в действие 1 июля текущего года Постановления nr. 254  об утверждении Методологии расчета и применения цен на нефтепродукты.  
 
Пересмотр НАРЭ ранее утвержденной наценки направлено на преодоление регионального кризиса на рынке нефтепродуктов.
Detalii
07
07 2021
85

Возобновляемые источники энергии: более 81 млн кВт/ч за год

Производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии в нашей стране в 2020 г. возросло по сравнению с 2019 г. на 20,6% и достигло 81,4 млн кВт/ч, говорится в отчете о деятельности за 2020 г. Национального агентства по регулированию в энергетике. Из общего количества электроэнергии, произведенной в 2020 г. из возобновляемых источников, наибольшая доля пришлась на ветровую (61,6%).  Из биогаза было произведено 34,2% электроэнергии, на долю солнечной пришлось 4% и всего лишь 0,2% было получено гидроэлектростанциями.
 


Detalii

01
07 2021
274

С 1 июля цены на нефтепродукты рассчитываются по новым формулам

Решение №254 Совета директоров Национального агентства по регулированию в энергетике «Об утверждении Методологии расчета и применения цен на нефтепродукты», утвержденное 14 июня 2021 г, будет опубликовано завтра, 2 июля, в Мониторул Офичиал.
 
Таким образом, с 1 июля все экономические субъекты будут обязаны сами устанавливать максимальные цены реализации основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа за 1 литр, но в строгом соответствии с утвержденной НАРЭ формулой – отдельно по каждому виду и по каждой партии импортируемых нефтепродуктов, уточняет регулятор.
 


Detalii

17
06 2021
190

НАРЭ: рост цен на нефтепродукты выходит за рамки правового поля

Вчера, 16 июня, в ходе внеочередного заседания, административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике утвердил постановление об отклонениях в формировании цен на рынке нефтепродуктов и обязал операторов рынка отменить необоснованно завышенные цены на топливо в период 14-16 июня. 
 
В опубликованном сообщении НАРЭ подчеркивается, что с введением в действие изменений ст. 4 Закона N461/2001 о рынке нефтепродуктов, который вступил в силу 14 июня 2021 г., владельцы лицензий вправе устанавливать цены только на основе Методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, разработанной и утвержденной НАРЭ,
Detalii
26
05 2021
144

ANRE: excluderea devierilor din tarifele la gazele naturale

Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 678/2014, a expirat, fiind prelungit termenul de aplicare a acesteia până la aprobarea unei noi metodologii. În acest context, Agenția a elaborat proiectul noii metodologii ce reglementează modul de calcul, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizorii de serviciu public. Analiza impactului de reglementare a proiectului a fost inclusă pe agenda Grupului de lucru  al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
 
Documentul prevede reglementarea următoarelor prețuri:
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale;
  • prețul gazelor naturale furnizate la punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale;

  • Detalii
24
05 2021
438

Cu un act permisiv mai puțin

Din lista actelor permisive care se încadrează în categoria certificatelor este exclusă autorizația de electrician pentru amenajarea instalațiilor noi şi reconstruite la practicarea activităţii de întreprinzător, care se elibera de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, gratuit, pe un termen de 3 ani.
 
 În Monitorul Oficial din 21 mai curent a fost publicată Legea nr. 63 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea unor acte normative, ce are ca scop eliminarea lacunelor de reglementare identificate în procesul de implementare a cadrului normativ în partea ce ține de procedura de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare și reluare a valabilității sau retragerii autorizațiilor în sectoarele energeticii,
Detalii
01
02 2021
951

Prețuri noi pentru energia electrică, din 1 februarie

Astăzi, 1 februarie 2021, intră în vigoare noile prețuri pentru energia electrică, hotărârile privind prețurile reglementate de furnizare a acesteia fiind publicate de Agenția Națională de Reglementare Energetică în Monitorul Oficial din 29 ianuarie 2021.

Reamintim că, la 26 ianuarie 2021, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat reducerea tarifelor și prețurilor reglementate pentru energia electrică furnizată pe întreg teritoriul țării atât în zona de deservire a ÎCS ,,Premier Energy Distribution” SA, cât și a SA ,,RED-Nord”.


Detalii
25
02 2020
594

Regulile pieței gazelor naturale, aprobate

Consiliul administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică (ANRE) a aprobat și a publicat în „Monitorul oficial” din 21 februarie curent Regulile pieței gazelor naturale (Reguli), care vor fi puse în aplicare din data de 12 decembrie 2020.

Documentul a fost elaborat în temeiul art.7 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și are drept scop stabilirea cadrului legal pentru efectuarea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a acestora și a produselor conexe pe piața angro și cu amănuntul, precum și pentru prestarea serviciilor de sistem, bazate pe principiul transparenței, obiectivității, competitivității şi nediscriminării.
Detalii
23
01 2020
1603

Controale planificate 2020: ANRE

Pe parcursul anului curent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va verifica 16 agenți economici, potrivit Planului controalelor pentru anul 2020 aprobat de autoritate.

Controalele se vor efectua pentru următoarele genuri de activitate:
distribuția gazelor naturale și a energiei electrice
• comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat, benzinei și motorinei la stațiile de alimentare

Detalii
05
12 2019
657

Clasificarea investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Investiţia eficientă în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare este investiţia care contribuie la reducerea cheltuielilor necesare de a fi incluse la calcularea tarifelor reglementate. Se consideră investiţie eficientă cea pentru care suma efectelor economice medii anuale, estimate de-a lungul duratei de utilizare a obiectului de investiţii, este mai mare decât valoarea totală a investiţiei.

Consiliului de administraţie al ANRE a aprobat Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare.
Detalii