13
04 2016
939

Directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie, insistă asupra unei reforme din temelii a mecanismului declarării valorii în vamă

Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie VRABIE, a discutat importanța implementării reglementărilor Uniunii Europene de declarare și control al valorii în vamă a mărfurilor, în cadrul unei întâlniri cu expertul internațional în domeniu, dl.Brian O’Shea, și reprezentanții Programului USAID Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător, BRITE. Serviciul Vamal a inițiat un șir de măsuri ce vin să racordeze cadrul legislativ și normativ național la acquis-ul comunitar, în vederea implementării angajamentelor asumate de către Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Una din aceste măsuri reprezintă reforma totală a mecanismului declarării valorii în vamă. În acest context, Serviciul Vamal a elaborat proiectul Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, luînd în considerare practica unor țări membre UE. În scopul asigurării aplicării uniforme şi transparente a procedurii de stabilire a valorii în vamă, s-a aprobat un plan de acţiuni, de către Serviciul Vamal al Republicii Moldovaîn comun cu Programul USAID Comerț, Investiții și Reglementarea Activității de Întreprinzător, BRITE. În conformitate cu activitățile și scopul prevăzut în planul dat, expertul internațional Brian O’Shea va analiza cadrul legal cu privire la procedurile de stabilire a valorii în vamă și va studia practicile corespunzătoare ale organelor vamale. În luna mai, acesta urmează să prezinte prima ciornă a Ghidului, care va fi dezvoltat atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru inspectorii vamali. Mai mult, dl. O’Shea va organiza un atelier de lucru cu inspectorii responsabili, în vederea familiarizării cu procedurile noi.

via | customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.