01
04 2020
3341

Dispoziția nr.10: persoanele ce intenționează să intre în RM vor achita prima AOAM în sumă fixă

Astăzi, 1 aprilie 2020, până la orele 12.00, Agenţia Servicii Publice va asigura din oficiu și cu titlu gratuit înregistrarea de stat al Instituţiei Medico–Sanitare Publice Centrul COVID–19 Chișinău. Prevederea este inclusă în Decizia nr.10 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 31 martie. Comisia a mai dispus că, prin derogare de la prevederile art. 4, alin. (7) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020, nr. 174/2019, începând cu 1 aprilie 2020, în perioada stării de urgență, cetățenii Republicii Moldova și străinii cu permis de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, care intenționează să traverseze frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și nu dețin statut de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM), vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, inclusiv prin intermediul sistemului guvernamental Mpay. Persoanele ce traversează frontiera de stat pe cale terestră pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor completa și semna, în mod obligatoriu, Declarația pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 ore a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru anul 2020 (modelul Declarației este anexat la Decizie, Anexa nr. 2).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.