03
03 2020
2942

Diurna nu poate fi mai mică decât cea stabilită de legislația națională

În cazul delegării angajatului, dacă mijloacele financiare acordate de organizator pentru o zi sunt mai mici decât normele stabilite pentru diurnă, entitatea care a delegat persoana va compensa diferenţa la prezentarea documentelor confirmative. Totodată, dacă organizatorul suportă cheltuielile pentru asigurarea delegatului cu diurnă, burse etc. prin rambursarea mijloacelor financiare la conturile entităţii delegatare, după finalizarea perioadei de delegare entitatea va asigura achitarea diurnei salariatului delegat în mărimea oferită de organizator. Guvernul a aprobat proiectul hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova. Modul şi termenul delegării, mărimea şi modalitatea achitării diurnelor în condiţiile delegării sunt prevăzute în Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, însă în document nu se regăsesc norme ce ar stabili expres care va fi mărimea diurnei în cazul în care organizatorul suportă cheltuielile pentru asigurarea delegatului cu diurnă, prin rambursarea mijloacelor financiare la conturile entităţii delegatare. Astfel, se propune ca suma diurnei, achitarea căreia este pusă în seama organizatorului dispus să ofere o sumă mai mare decât cea prevăzută de legislaţia naţională, să fie încasată în mărimea stabilită de organizator. În acest caz va avea de câştigat angajatul delegat, iar interesele entităţii delegatare nu au de suferit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.