02
10 2017
4337

Dobândirea cetățeniei Moldovei prin investiție

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, care reglementează valoarea minimă și modalitatea contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, modul și condițiile de verificare a bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobândesc cetățenia, dar și condițiile de evaluare și monitorizare a investiției în scopul obținerii cetățeniei. Regulamentul mai prevede crearea și funcționarea unei Comisii de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în RM. Legea cu privire la cetățenie a fost modificată și s-a stipulat posibilitatea acordării cetățeniei persoanei care va face investiții în Republica Moldova, a informat viceministrul Justiției, Nicolae Eșanu. Conform legii menționate de viceministru, cetățenia RM poate fi acordată, la cerere, cetățeanului străin sau apatridului care cunoaște și respectă prevederile Constituției, are o bună reputație economică și financiară, nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului, varsă contribuții la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat, timp de 60 luni, investiții în domeniile de dezvoltare strategică. Astfel, potrivit Regulamentului adoptat de Guvern, valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii euro, iar valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro. Documentul indică cele două domenii de dezvoltare strategică: - Dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neântreruptă de cel puțin 60 de luni, a unui sau mai multor bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro - Dezvoltarea sectorului financiar public și a investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro. Potrivit viceministurlui, contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă națională, euro, franci elvețieni sau dolari SUA, la contul bancar al Instituției publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”. După cum a fost menționat, o Comisie va examina dosarul pentru obținerea cetățeniei. Ea va fi formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne și al Aparatului Președintelui Republicii Moldova. Comisia va accepta investiția dacă planul acesteia este credibil și garantează activitatea investițională pe un termen de cel puțin 60 de luni, dacă investițiile vor fi efectuate în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova și dacă investitorul a demonstrat dispunerea de mijloace financiare suficiente libere, dedicate exclusiv investiției, în mărime minimă de 250 mii de euro. De asemenea, investiția va fi acceptată dacă cetățeanul străin sau apatridul are inițiată o activitate investițională sau corespunde condițiilor pentru inițierea activității investiționale, a obținut profit din activitățile precedente în ultimii 5 ani sau are venituri în calitate de persoană fizică în ultimii 5 ani. Se va lua în calcul și faptul dacă investiția nu va fi retrasă sau înstrăinată pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. La finele fiecărui an calendaristic Comisia verifică modul de efectuare și de menținere a investiției, precum și a planului de investiții pentru anul următor, iar la finele perioadei de 5 ani de activitate investițională, verifică plenitudinea investiției în valoare minimă a echivalentului de 250 mii de euro.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.