24
05 2019
1098

Domeniul turismului. Noi reglementări în Codul civil

Ministerul Economiei și Infrastructurii a organizat un seminar de instruire pentru agenții economici din industria turismului privind Codul civil modernizat: pachetele de servicii de călătorie. Instruirea a fost dedicată tur-operatorilor și agențiilor de turism, precum și autorităților și instituțiilor implicate în aplicarea prevederilor legislației referitoare la contractul de servicii de călătorie și are drept scop explicarea normelor din Codul civil cu privire la acest contract, examinate prin prisma practicii internaționale, și evitarea interpretării duale a anumitor situații la crearea pachetelor de servicii de călătorie. Prezent la eveniment, șeful Direcției Politici Economice și Mediul de Afaceri, Vasile Vulpe, a menționat că acest eveniment se înscrie în lista acțiunilor desfășurate de MEI pentru a dezvolta și impulsiona domeniul turismului. În cadrul seminarului au fost discutate și prezentate obligațiile precontractuale/ contractuale ale agenților economici privind informarea consumatorului, viciile călătoriei și drepturile călătorului în caz de vicii, procedura, statutul intermediarului serviciilor de călătorie, cesiunea contractului, rezoluțiunea contractului înainte de începerea călătoriei, dar și alte aspecte legate de organizarea călătoriilor de către tur-operatori și agenții de turism. În Uniunea Europeană, normele referitoare la pachetele de servicii de călătorie, în particular raporturile precontractuale de informare a consumatorului, obligațiile contractuale sunt uniformizate prin Directiva UE 2015/2302 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Deși obligația de transpunere a directivei vizate nu a fost asumată prin Acordul de Asociere RM–UE, standardele stabilite prin acest act comunitar urmează a fi abordate în calitate de bune practici în domeniu, iar la 1 martie 2019 au intrat în vigoare Codul Civil modernizat al RM, care conțin reglementări referitoare la contractul de servicii de călătorie, preluate din Directiva indicată. Evenimentul a fost organizat de comun cu Agenția de Investiții și Proiectul de competitivitate din Moldova al USAID, Guvernul Suediei și UK AID, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova.

via | mei.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.