17
08 2015
1484

Dublarea datelor în rapoartele prezentate către autorități: concluzii și soluții pentru viitor

În perioada aprilie-mai 2015 experții din cadrul Secretariatului Consiliului Economic al Prim-Ministrului Republicii Moldova care fac parte din grupul de lucru pentru îmbunătățirea cadrului național de raportare au realizat un studiu privind dublarea datelor în formularele folosite de entități în scop de raportare către autoritățile publice (IFPS, BNS, CNAS și CNAM). Rezultatele acestui studiu urmează să stea la baza unor soluții care să permită eliminarea fenomenului de dublare a datelor și reducerea efortului de raportare pentru sectorul de business. Astfel, aceeași informație ar putea fi prezentată doar o singură dată către una din autorități, care ulterior va efectua un schimb de date cu celelalte autorități pe baza platformei de interoperabilitate lansate recent de Centrul de Guvernare Electronică. În cadrul studiului au fost analizați circa 3680 indicatori din 72 formulare destinate raportării către autorități (IFPS, BNS, CNAS și CNAM). Analiza a fost efectuată și prin prisma seturilor de rapoarte prezentate de entități din diferite categorii așa cum ar entitățile medii și mari, ONG-urile, reprezentanțele nerezidenților, entități mici și micro care își raportează veniturile pe baza formularelor IVAO și UNIF. Rezultatele studiului au scos în evidență câteva concluzii importante:
  1. Datele de identificare (denumire, adresă, coduri, etc.) constituie circa 11-14% din totalul de indicatori analizați.
  2. Datele care pot fi atribuite într-un fel sau altul la categoria datelor care se dublează1 constituie nu mai mult de 9% din total indicatori analizați
  3. Cea mai mare parte din restul datelor analizate se regăsesc în formularele statistice.
Prin urmare, chiar dacă vor fi identificate soluții pentru eliminarea dublărilor de date pentru cele 9% din indicatori, un efect semnificativ în reducerea efortului de raportare poate fi obținut doar prin îmbunătățirea modului de colectare a datelor de către BNS. Una din soluțiile recomandate de experți este lansarea unui serviciu de raportare online "Serviciul Personal", care să permită colectarea centralizată a informațiilor despre numărul de angajați și persoane implicate în activitatea entităților, iar autoritățile vizate (IFPS, BNS, CNAS, CNAM) să-și primească informațiile necesare de la platforma de raportări online pe cale administrativă, pe baza unor algoritmi prestabiliți. Adițional a fost propusă analiza oportunității asigurării unui schimb de date dintre IFPS, CNAS și BNS pentru un set de date cu scop de a simplifica/elimina la maxim formularele statistice lunare. Urmează o etapă de analiză a fiabilității și fezabilității recomandărilor și propunerilor elaborate. Rezultatele acestor studii urmează să fie comunicate în câteva luni. În cel mai bun caz un proiect pilot de implementare a soluțiilor ar putea să fie lansat deja către sfârșitul anului 2015. Raport privind analiza dublării datelor în formularele folosite în scop de raportare către autorități (pdf) _________________________________ 1 date identice – date care coincid, sunt absolut identice date similare – date din aceiași categorie, practic identice, calculate prin aceiași metodă, cu excepția faptului că pot fi calculate și raportate pentru perioade diferite (lunar, trimestrial anual) date analogice – date asemănătoare din aceeași categorie, formula de calcul a cărora implică folosirea unor indicatori identici și/sau similari

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.