06
04 2021
327

e-Borderoul de transport, lansat

Astăzi, 6 aprilie 2021, Serviciul Vamal a lansat modulul e-Borderoul de transport, elaborat cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova. Dacă până la momentul actual borderoul de transport era o procedură manuală efectuată exclusiv pe suport de hârtie, fiind necesar timp îndelungat pentru completarea documentelor (în medie 15-20 min/act), odată cu lansarea modulului este obținută evidența automatizată și monitorizarea centralizată a documentelor vamale și a mărfurilor.
 
Totodată, modulul va fi încorporat în sistemul Asycuda World și va oferi posibilitatea comunicării electronice între postul vamal de plecare și cel de destinație, va reduce interacțiunea umană, precum și va permite crearea unui sistem stabil de evidență și trasabilitate pentru supravegherea vamală a mărfurilor și evidența documentelor de închidere în format electronic.

 

Este important de menționat că borderoul de transport reprezintă un document vamal de strictă evidență utilizat pentru asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor și a mijloacelor de transport în cadrul operațiilor de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Utilizarea acestuia presupune o procedură simplificată și, spre deosebire de alte proceduri de tranzit, nu prevede necesitatea depunerii unei garanții. Borderoul de transport se utilizează pentru supravegherea trimiterilor poștale, a mărfurilor livrate de către agenții economici din raioanele de este ale RM sau spre aceștia, între un post vamal intern de control și un post vamal din cadrul unui birou vamal, pentru supravegherea mărfurilor transportate între teritoriile (subzonele) care sunt părți componente ale aceleiași zone economice libere, indiferent de raza de activitate a biroului vamal etc.

 

Administrarea vamală este un domeniu în continuă dezvoltare și modernizare, iar acest fapt impune o abordare proactivă în toate acțiunile întreprinse de Serviciul Vamal pentru facilitarea și securizarea comerțului, în special prin digitalizarea procedurilor vamale. Modulul electronic Borderou de transport reprezintă un instrument care vine să faciliteze munca funcționarului vamal, prin simplificarea la maximum a formalităților vamale la supravegherea mărfurilor transportate pe teritoriul Republicii Moldova. Acest lucru va avea un impact benefic și asupra mediului de afaceri, pentru că accelerarea fluxului de mărfuri este de o importanță majoră, afirmă Sergiu Burduja, directorul Serviciului Vamal.

 

Douglas Muir, directorul Programului USAID, a menționat că acest modul este una din ultimele inițiative de cooperare dintre Program și Serviciul Vamal din Moldova.

 

Borderoul de transport este un document care va permite tranzitul bunurilor în interiorul Republicii Moldova. Până acum acesta a fost unicul document utilizat de Serviciul Vamal în totalitate pe suport de hârtie, fiind necesară perfectarea în 3 exemplare. Acum vom obține o reducere semnificativă a timpului și efortului depus de Serviciul Vamal pentru completarea acestui document, dar și sporirea eficienței și transparenței pentru utilizatorul vamal, a menționat directorul Programului.

 

Reprezentanți ai Zonelor Economice Libere au apreciat realizarea, menționând că aceasta va facilita procedura de transport a mărfurilor de la o zonă/subzonă la alta.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.