23
04 2021
373

Economia incluzivă: scenariul de bază și cel alternativ

Până în anul 2030 este preconizată o creștere accelerată a investițiilor publice cu  67%  în scenariul de bază, iar în scenariul alternativ, în termeni reali, creșterea acestora ar putea fi de 3,7 ori. De asemenea, cu efortul sectorului public și privat,  autoritățile planifică intensificarea creșterii economice pe termen scurt, dar și în majorarea substanțială, de aproape 2 ori, a stocului de capital productiv.
 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 2030  a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.

 

Strategia va sta la baza elaborării programelor de politici publice și are ca scop asigurarea unui nivel mai înalt de prosperitate comună a cetățenilor Republicii Moldova într-o economie mai productivă, mai competitivă și mai incluzivă, bazată pe valorificarea deplină a potențialului de creștere economică accelerată și durabilă și redistribuirea mai justă a veniturilor și bunăstării.

 

Astfel, Strategia urmărește realizarea a șapte obiective:

1.Oportunități economice extinse si diversificate pentru IMM-uri;

 1. Întreprinderi productive, inovative și competitive;
 2. Mai multe locuri de muncă sigure și bine plătite;
 3. Creștere economică cu amprentă ecologică redusă;
 4. Infrastructură fizică, utilități publice și condiții de trai mai bune și mai accesibile pentru toți;
 5. Reziliență sporită la vulnerabilitățile critice;
 6. Capacități instituționale sporite.

 

Pentru realizarea acestor obiective autoritățile au planificat și o serie de acțiuni:

 • consolidarea educației antreprenoriale în școli și în instituțiile de învâțâmânt profesional și universități;
 • elaborarea studiului de fezabilitate pentru instituirea Fondului/Facilității pentru Investiții și Dezvoltarea Întreprinderilor din Moldova (FIDIM);
 • fortificarea mecanismului de funcționare a registrului gajului;
 • sporirea cerințelor față de calitatea serviciilor de evaluare a bunurilor imobiliare și asigurarea respectării acestora, în vederea stimulării creditării bazate pe active și utilizării la o scară mai largă și mai eficiente a procedurilor de restructurare pentru remedierea financiară şi economică a întreprinderilor etc.

 

De asemenea, se preconizează crearea unui mecanism de evidență, monitorizare și evaluare permanentă a măsurilor de sprijin acordate sub formă de facilități fiscale și instituirea, actualizarea permanentă și oferirea accesului public la Registrul facilităților fiscale și vamale.

 

Alte măsuri țin de:

 

 • extinderea gamei bunurilor și serviciilor achiziționate de la sectorul privat și a practicilor de utilizare a achizițiilor digitale și contractării deschise în procesul de achiziții publice;

 

 • acordarea condițiilor comerciale atractive pentru IMM-uri din perspectiva condițiilor de plată;

 

 • implementarea unor programe naționale de planificare a politicilor pentru consolidarea sistemului național al infrastructurii calității și siguranței alimentelor,

 

 • asigurarea raportării integrale către Consiliul Concurenței a tuturor schemelor de ajutor de stat furnizate de agențiile guvernamentale și urgentarea alinierii acestora la acquis-ul UE în materie de ajutor de stat.

 

 • implementarea măsurilor de optimizare a cadrului instituțional și de resurse în vederea consolidării ecosistemului pentru specializarea inteligentă pe lanțul cercetare-inovare/transfer tehnologic-producție;

 

 • consolidarea capacităților instituționale locale în generarea oportunităților de creare a locurilor de muncă și extinderea rețelei de Parteneriate Locale pentru Ocupare în profil regional;

 

 • stimularea de-localizării către spațiul rural a unor activități industriale (din lanțurile industriei ușoare și a mobilei, producerii componentelor auto ș.a.);

 

 • deschiderea efectivă, sporirea nivelului de concurență și transparență a piețelor locale de energie electrică și de gaze naturale și integrarea acestora în piața de energie regională și europeană.

 

De asemenea, autoritățile planifică intensificarea eforturilor pentru dublarea, începând cu anul 2022, a volumului de investiții străine directe atrase în zonele economice libere, parcuri IT, platformele industriale multifuncționale, dar și în afara acestor arii economice speciale.

 

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii cu suportul partenerilor de dezvoltare, în mod special al proiectului „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice” implementat de GIZ.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.