29
10 2015
710

Economia verde- o nouă prioritate în dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

Ministerul Economiei și Institutul de Cercetări Economice au organizat, la 27 octombrie, curent atelierul de lucru „Dezvoltarea economiei verzi pentru întreprinderile mici și mijlocii”. La eveniment a participat Secretarul de Stat, Lilia Palii, reprezentanți ai mediului academic și asociativ. În cadrul evenimentului, Lilia Palii a menționat importanța acestui eveniment în contextul inițiativei de a introduce la nivel de documente de politici o nouă prioritate privind dezvoltarea economiei verzi. Ne-am propus să introducem o nouă prioritate în Planul de acțiuni 2015-2017 pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru anii 2012-2020 privind dezvoltarea și promovarea economiei verzi. De aceea, avem nevoie de o comunicare mai activă, sinergizată între instituții pentru a obține rezultatele dorite, a spus Lilia Palii. În context, Secretarul de Stat a spus că Ministerul Economiei este un promotor al Conceptului economiei verzi. Alături de Ministerul Mediului, Ministerul Economiei participă activ în cadrul Programului „Ecologizarea Economiei în Vecinătatea Estică” (EaP GREEN) finanțat de către Comisia Europeană și sprijinit de către OCED, UNEP, UNECE și UNIDO. În cadrul Programului Ministerul Economiei este implicat în proiecte și activități, precum „Ecologizarea IMM-urilor”, implementat cu sprijinul OECD, „Achiziții publice durabile” ce are drept obiective promovarea schimbărilor în consumul public prin intermediul practicilor de Achiziții Publice Durabile și stimularea inovării și a serviciilor și bunurilor sustenabile prin intermediul Achizițiilor Publice Durabile. De asemenea, Ministerul Economiei, implementează, cu sprijinul OECD, acțiunea „Indicatorii de Creştere Verde”, Proiectul „Instrumente Economice pentru creşterea verde în ţările Parteneriatului Estic”, Programul de Producere mai Pură şi Eficiența Resurselor, „Promovarea Agriculturii Organice” ș.a. Menționăm că, la 8 aprilie 2014, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prin semnarea Declarației comune de intenții, și-au asumat angajamentul de a asigura o bună coordonare a eforturilor sectoriale ale ministerelor și ale Guvernului în general pentru dezvoltarea durabilă a tuturor aspectelor vieții din Republica Moldova în armonie cu mediul înconjurător. Scopul angajamentului asumat este stabilirea unui mecanism inter-ministerial de coordonare a implementării prevederilor și acțiunilor sectoriale privind promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi în Republica Moldova. La 17 iunie curent a fost semnat Ordinul Comun dintre Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului „Cu privire la crearea Grupului de lucru inter-ministerial pentru promovarea dezvoltării durabile şi economiei verzi”, iar la 29 septembrie curent a avut loc prima şedinţă a acestui Grupul de lucru. Urmare ședinței s-a decis de a elabora o Foaie de parcurs inter-ministeriale pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova.


via | mec.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.