Știri

Ediția jubiliară a revistei Monitorul fiscal FISC.md nr.3(66)

 La 30 martie 2021 P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” marchează 10 ani de activitate. Cu acest prilej, pentru ediția nr.3 (66), am pregătit o serie de materiale. În ediția jubiliară vă oferim, în rubrica Prim-plan, un interviu cu directorul Publicației, doamna Rodica Musteața-Staci, care se referă la unele realizări obținute pe parcursul anilor, la provocări, precum și la prioritățile de viitor. Totodată, cu ocazia marcării jubileului, în ediție sunt publicate mesaje de felicitare din partea fondatorului și partenerilor revistei.

De asemenea, venim cu o noutate pentru cititorii noștri – lansarea rubricii dedicate Resurselor minerale, iar primul articol din această rubrică este elaborat de profesorul universitar și doctorul habilitat în economie, Vasile Bucur și doctorul, conferențiar universitar, Tatiana Șevciuc. Acest prim articol reprezintă o incursiune în principalele noțiuni și aspecte ale domeniului, autorii referindu-se și la detalii ce vizează recunoașterea, evaluarea și contabilitatea explorării resurselor minerale.

Ca de obicei, suplinim publicațiile în rubrica destinată Practicii fiscale, în care este publicat articolul „Calcularea amortizării mijloacelor fixe în cazul finanțării parțiale a acestora din granturi și subvenții”, autor Iulia Țurcan. Tot în această rubrică vă propunem și articolul cu genericul: „Locațiunea (chiria) bunurilor mobile de la persoanele fizice: impozitarea veniturilor”, autor Marin Morcov.

În rubrica Contabilitate practică, vă propunem următoarele articole:

 • Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах, autori Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu
 • Contabilizarea și repartizarea costurilor indirecte de producție, elaborat de Valentina Panuș
 • Покупка товаров по договору комиссии: некоторые аспекты бухгалтерского и налогового учета, autor Natalia Zlatina
 • Procurarea terenurilor de la persoane fizice de către persoane juridice: modul de contabilizare și reflectare în dările de seamă, scris de Marina Brihuneț
 • Importul de mărfuri plasate în regim de antrepozit vamal: unele aspecte contabile și fiscale, autori Marcela Dima și Natalia Țiriulnicova
 • Particularitățile contabilității tranzacțiilor efectuate de către AEÎ în calitate de agent de plată al unui prestator de servicii de plată nebancar, elaborat de Vasile Bucur și Valeriu Iașan
 • Сервитут и суперфиций: юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты, scris de Ludmila Lapițcaia.

 

În rubrica Sectorului IT este publicat articolul intitulat „Auditul rezidenților parcului IT: erori identificate în cadrul verificărilor anuale precedente și erori ipotetice”, autor Andrei Jizdan

 

În ediția din aprilie veți avea ocazia să citiți alte trei articole ce țin de legislația muncii, elaborate de Olga Donciu:

 • Правомерность оформления графика ежегодных оплачиваемых отпусков
 • Restricţii legale privind efectuarea muncii suplimentare
 • 10 norme în cadrul raporturilor juridice de muncă individuale și colective / 10 норм в рамках индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений.

 

În rubrica în care tradițional publicăm opinii ale experților în domeniu, veți avea ocazia să aflați mai multe detalii despre conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate, din publicația semnată de Natalia Tonu și Valentina Paladi.

 

 

Tot în rubrică Expert veți găsi și următoarele articole:

 • Declararea contribuțiilor de asigurări sociale urmare controlului fiscal, autor Clara Sorocean
 • Principalele dificultăți în evaluarea mărfurilor în vamă, scris de Maria Bârcă
 • Persoane întreținute pot fi nu doar copiii, autor Ion Disculțu.

În rubrica Consultații juridice sunt publicate două materiale elaborate de Valeria Nedelea, în care sunt reflectate aspecte ce țin de accesul la informațiile cu caracter personal și, respectiv, răspunderea contravențională a persoanelor juridice și fizice pentru una și aceeași faptă. Tot aici vă propunem articolul „Factura fiscală. Modificări aplicabile pentru anul 2021”, scris de Marin Morcov, precum și un articol în care sunt descrise particularitățile reglementărilor aferente reducerii circulației de numerar în activitatea economică începând cu anul 2021, autor Corina Alexa.

 

În Microfon, compartiment dedicat opiniilor și sugestiilor specialiștilor din diverse domenii cu privire la legislație, administrare fiscală, economia națională, vă propunem materialul cu genericul „Экологические сборы, платежи, ответственность”, autor Liliana Agarcova.

Încheiem ediția jubiliară cu rubrica Întrebări și răspunsuri, în care sunt publicate un șir de răspunsuri elaborate de Ludmila Mițova:

 • Modul de aplicare a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare de către Asociația utilizatorilor de apă pentru irigare
 • Taxa pentru amenajarea teritoriului în cazul Asociației obștești care nu dispune de angajați
 • Impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare în cazul locațiunii mijloacelor fixe
 • Producătorul de ulei de floarea soarelui și Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ
 • Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii și taxa rutieră pentru stațiile de alimentare cu combustibil și magazinele amplasate pe teritoriul lor
 • Taxa pentru extragerea mineralelor utile în cazul extragerii materialelor din groapa de împrumut.

 

Totodată, în această rubrică sunt publicate și materiale elaborate de șeful Direcției deservire fiscală Ialoveni, Petru Griciuc:
 • Creșterea de capital în cazul vinderii automobilului importat
 • Obligațiile fiscale în cazul donării bunului imobil
 • Rambursarea de către persoana fizică a impozitului pe venit achitat în plus
 • Desemnarea procentuală în cazul impozitului pe venit din salariu și dării în chirie a imobilului
 • Desemnarea procentuală în adresa mai multor beneficiari
 • Activitatea independentă și desemnarea procentuală.

 

Stimați cititori, mulțumim tuturor pentru fidelitatea și interesul cu care ne urmăriți pe parcursul anilor, precum și pentru suportul, propunerile și sugestiile Dvs. pentru dezvoltarea Publicației. Vom depune în continuare efort ca să venim cu cele mai actuale și veridice informații, pentru a fi utili în implementarea corectă a practicii fiscale.

 

 

 

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1132 vizualizări

Data publicării:

30 Martie /2021 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

practica fiscala | Monitorul Fiscal | revista

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon