15
10 2019
2087

Efectele juridice ale eliberării în cazul aflării salariatului în concediul medical

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune un remediu pentru reducerea numărului adresărilor salariaților care urmează a fi concediați în perioada aflării în concedii medicale, precum și numărul de adresări în instanța de judecată privind restabilirea la locul de muncă. Autoritatea a elaborat un proiect de lege pentru modificarea unor acte normative, inclusiv a Codului muncii. Astfel, se propune completarea art.86 din CM ce prevede cazurile de concediere cu un articol, potrivit căruia, dacă la data stabilită în ordinul de concediere salariatul se află în concediu medical, ziua eliberării va fi considerată prima zi de muncă după revenirea la muncă. În acest mod se va reglementa procedura de emitere a ordinului de eliberare în perioada aflării salariatului în concediul medical, cu producerea efectelor juridice ale acestuia după revenirea la locul de muncă a persoanei, pentru a nu diminua salariatului drepturile și garanțiile sociale prevăzute de lege. Totodată, se propune ca, în cazul în care la data stabilită în actul administrativ de eliberare din funcția publică, raporturile de serviciu cu funcționarul respective sunt suspendate în legătură cu boala sau traumă, ziua eliberării să fie considerată prima zi de muncă după reîncadrarea în funcția publică. În nota informativă se menționează că unii angajatori emit ordin de concediere în perioada aflării salariatului în concediul medical, lipsindu-l astfel de posibilitatea de a beneficia de indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, iar pe de altă parte unii salariați fac abuz de drept și, în caz de concediere, beneficiază nejustificat de concediul medical. Astfel, prin acest proiect se urmărește aplicarea uniformă a prevederilor legale ce țin de eliberare în cazul concediului de boală. Proiectul de lege este propus pentru consultări publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.