11
07 2018
886

Efectuarea expertizei mărfurilor de către CCI

Subdiviziunile Camerei de Comerț și Industrie (CCI) pot efectua mai multe tipuri de expertiză. Procedura efectuării acestora, responsabilitățile evaluatorului, cerințele pentru perfectarea raportului și alte aspecte sunt prevăzute în Instrucțiunea cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către Camera de Comerț și Industrie, publicată vineri, 6 iulie, în Monitorul Oficial. Astfel, subdiviziunile CCI pot efectua următoarele genuri de expertiză: • Determinarea producătorului • Determinarea ţării de origine • Determinarea calităţii şi cantităţii • Determinarea cantităţii materiei prime destinate prelucrării și duratei ciclului tehnologic • Determinarea volumului finit al producţiei obţinute din materia primă prelucrată • Determinarea stării de facto a mărfurilor • Determinarea stării tehnice a mașinilor, echipamentelor, instalațiilor, mijloacelor de transport etc. • Determinarea poziţiei tarifare, a mărfurilor în conformitate cu Nomenclatorul combinat al mărfurilor al RM • Alte genuri de expertize. Efectuarea acestora poate fi solicitată de persoanele fizice și juridice atât din Republica Moldova cât și din străinătate şi trebuie să depună o cerere. Formularul tipizat de cerere se publică pe pagina-web a CCI www.chamber.md. Cererea poate fi transmisă și în format electronic, prin mijloacele de comunicare electronice. În cererea parvenită din partea persoanelor fizice, denumirea beneficiarului şi adresa de domiciliu se indică conform buletinului de identitate. Documentul prevede și posibilitatea efectuării unei expertize suplimentare, se ce face cu scopul completării celei primare. Aceasta se efectuează în cazul apariției unor circumstanțe noi, stabilite de către beneficiar după efectuarea expertizei primare sau a unor informații suplimentare, ce se referă la obiectul supus expertizei. De asemenea, este prevăzută și o expertiză repetată. Aceasta se poate face în cazul în care una dintre părţile interesate nu este de acord cu rezultatele celei primare. Instrucțiunea mai prevede și expertiza de control, care se efectuează în baza unui ordin la inițiativa conducerii subdiviziunii respective a CCI, în scopul verificării exactității şi corectitudinii rezultatelor expertizelor primare, suplimentare sau repetate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.