18
09 2018
897

Eficientizarea controlului și supravegherii de stat

Autoritățile continuă elaborarea metodologiilor privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, adaptate pe domenii de activitate, în contextul efectuării controlului activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor. Astfel, în Monitorul Oficial de vineri, 14 septembrie curent, au fost publicate Metodologiile privind controlul activității de stat în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto, în domeniile de control ale Agenției Navale și în cele ale Autorității Aeronatuice Civile. Criteriile de risc se grupează în funcţie de subiectul şi obiectul controlului, raporturile anterioare ale persoanei controlate cu entitatea, fiind aplicate criterii generale/comune ca: domeniul sau subdomeniul activității economice, mărimea unității, istoricul conformării la prevederile legislației şi la prescripțiile organului de control și criteriul specific - durata de la data efectuării ultimului control (pentru securitatea ocupațională). Toate criteriile de risc se ponderează, se ajustează și se gradează în corespundere cu specificul domeniilor de activitate. În cazul Autorității Aeronautice Civile, domeniile sunt siguranța zborurilor, securitatea aeronautică și siguranța ocupațională în domeniul transportului aerian. În cazul Agenției Navale, domeniile de activitate sunt transportul naval și activitățile conexe acestuia, protecția consumatorilor în domeniu, supravegherea pieței ambarcațiunilor și echipamentelor maritime și securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului naval. Totodată, domeniile de activitate ale Agenției Naționale Transport Auto sunt, respectiv, transportul rutier, activitățile conexe și cele de instruire, perfecționarea și atestarea profesională, protecția consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier și securitatea și sănătatea în muncă în domeniu. Listele pentru toate domeniile de control se includ într-un plan al controalelor și constituie versiunea preliminară a planului anual al controalelor ce se examinează suplimentar în vederea dezvoltării și consolidării acestuia. Desfășurarea controalelor va avea loc doar în baza și în limitele listelor de verificare aplicabile pentru domeniul dat. Dacă persoana supusă controlului se va regăsi de mai multe ori în planul anual al controalelor în vederea controlării în mai multe domenii de control, conducătorul entității este obligat să asigure reducerea la maximum a numărului de vizite prin combinarea şi comasarea controalelor din mai multe domenii într-o singură vizită de control. Metodologiile privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor au ca scop eficientizarea controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător pentru domeniile menționate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.