14
07 2017
1179

Eliminarea impedimentelor birocratice din serviciile guvernamentate

Rezultate implementării soluțiilor din Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021, prezentarea acţiunilor întreprinse de către Ministerul Economiei pentru implementarea ghişeului unic de eliberare a actelor permisive şi optimizarea serviciilor, la compartimentul cost-calitate, ce derivă din crearea Agenției Serviciilor Publice (ASP) au fost puse în discuţii în cadrul şedinţei grupului de lucru a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru. Evenimentul a avut loc pe data de 13 iulie curent. Reprezentanţi ai Guvernului, mediului de afaceri autohton şi străin, societăţii civile, structurilor publice şi ai mediului academic au analizat impedimentele birocratice care există în prestarea serviciilor publice și au înaintat propuneri de acțiuni concrete în scopul înlăturării lor. Reiterăm, în aprilie curent Centrul Naţional de Implementare a Reformelor în colaborare cu Cancelaria de Stat au elaborat şi propus pentru dezbateri publice un proiect de hotarâre a executivului privind crearea ASP. În luna mai 2017 Hotarârea Guvernului nr.314, cu privire la crearea ASP, aprobată, deja este publicată în MO. Punerea în aplicare a acestei Hotărâri este efectuată cu paşi mari şi fermi: până în luna august curent urmează să se încheie procedura de transmitere a patrimoniului de la cele 5 intituţii în proces de fuzionare către ASP, care va forma 188 de oficii multifuncţionale în toate centrele rationale din ţară, să fie examinată procedura de optimizare a cadrelor (în prezent, la instituţiile în proces de absorbţie sunt angajate 3677 persoane), astfel ca la sfârşitul lunii ASP să devină funcţională. Pentru septembrie este preconizată încheierea pilotării proiectului de eliberare a 25 de acte permisive din numărul total de circa 150 , care vor fi selectate conform priorităţilor: numărul de solicitări, termenul de valabilitate, cost. La nivel central, lista va include unele autorizaţii de export al mărfurilor strategice, Autorizaţii de import al produselor originare din ţările membre CEFTA, Autorizaţia de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr, Autorizaţii pentru transport auto internaţional, Notificarea privind activitățile în comunicații electronice și tehnologia informației, Certificatul sanitar de funcționare, Autorizaţia privind gestionarea deşeurilor, etc. La nivel local, în listă se vor regăsi Notificările privind inițierea activității de comerț, сertificatele de urbanism pentru proiectare, сertificatele de urbanism informative, аutorizaţiile de construire şi demolare, de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor şi cele de plasare a publicităţii exterioare. Până în luna octombrie urmează să fie asigurată migrarea datelor şi finalizarea procesului de instruire. Decembrie va aduce oferirea pe platforma data a încă 50 de acte permisive, astfel ca către martie 2018 toate licenţele, permisele, certificatele şi autorizaţiile să poată fi obţinute on-line. Reprezentanţii ASP au declarat: scopul acestor acţiuni este facilitarea procesului de obţinere a actelor permisive de către persoanele fizice şi juridice prin sincronizarea acţiunilor structurilor de stat, reducerea cheltuielilor de timp şi de resurse, a componentei corupţionale, ca în final să obţinem creşterea satisfacţiei consumatorilor serviciilor. De asemenea, a devenit vadită necesitatea modernizării serviciilor guvernalentale electronice pentru a reduce povara administrativă excesivă asupra cetățenilor și businessului şi a spori eficiența proceselor interne ale prestatorilor de servicii. Corupția și statul la coadă, tarife netransparente au devenit factori iritanţi atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru cetăţeni. Suplimentar, în rezultatul sondajului e-Gov din 2015 peste 70% dintre respondenții au confirmat că ar prefera să utilizeze serviciile electronice în locul serviciilor offline. Este preconizat că în rezultatul creării ASP serviciile vor putea fi obţinute într-un singur loc, în regim on-line sau telefonic, contra costuri mai mici, va apărea posibilitatea de a obţine actele necesare cu livrare la locul indicat în cerere, fără deplasare la furnizorul de servicii, urgentarea prestării serviciului contra plată suplimentară, care poate fi efectuată de asemenea on-line. Astfel, poate creşte calitatea, eficienţa şi calitatea serviciilor guvernamentale. Incontestabil, la realizarea unui asemnea amplu proiect pot apărea diferite riscuri. Compania dezvoltatoare, bazându-se pe propria experienţă, indică printre acestea răspunsul lent și cooperarea pasivă din partea unor autorităţi participante, cu un potențial impact negativ asupra graficului de implementare. Conştientizarea de către autorităţi al „proprietăţii” asupra proiectului şi a produsului final, necesitatea de resurse adiţionale pentru conectarea sistemelor informaţionale ale autorităţilor emitente cu sistemul ghiseului unic, reticenţa autorităţilor de a accepta schimbarea proceselor şi a modului de operare existent, rolul de conducere şi implicare activă a Guvernului în procesul implementării de asemenea sunt considerate provocări pentru realizarea proiectului. Bugetul proiectului constituie $20 mil. pentru 5 ani., clientul Băncii Mondiale, care a finanţat acest proiect, este Cancelaria de Stat, iar gestionar a fost desemnat Centrul de Guvernare electronică. Rezultatele consultării membrilor Consiliului Economic în baza sintezei informației prezentate de autoritățile publice centrale privind îmbunătățirea serviciilor publice prestate le vom prezenta într-o publicaţie separată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.