Știri

Elveția și Austria donează Republicii Moldova patru milioane de euro pentru un proiect de alimentare cu apă

Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a menționat în alocuțiunea sa că În scopul asigurării unei cooperări eficiente în domeniul alimentării cu apă și sanitație în Republica Moldova, semnăm, împreună cu partenerii noștri, Acordul între Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova. Proiectul este cu o durată de 3,5 ani (până în septembrie 2019) și are un buget de 4 900 000 CHF (4,4 milioane euro) asigurat de donatori: Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Proiectul se va axa pe trei componente cheie, oferind suport în dezvoltarea domeniului de alimentare cu apă și sanitație, implementarea managementului integrat al resurselor de apă și crearea sistemelor informaționale în domeniul apelor. Odată cu implementarea acestui Proiect mai multe instituții din domeniu își vor fortifica abilitățile și atribuțiile în sectorul alimentare cu apă și sanitație, vor putea răspunde necesităților populației rurale, inclusiv ale celor mai vulnerabile categorii, privind asigurarea cu servicii de alimentare cu apă și sanitație. De asemenea, își vor îmbunătăți performanța în managementul resurselor de apă într-un mod durabil, eficient și echitabil. Prin implementarea proiectului, ministerul va beneficia de suportul necesar pentru realizarea obiectivului principal al țării noastre în domeniul mediului care este condiționat de integrarea europeană, ceea ce implică armonizarea cadrului legislativ național şi implementarea acquis-ului comunitar în domeniu. Fiind responsabil de dezvoltarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei, Ministerul Mediului apreciază mult asistența partenerilor noștri prin acest Proiect, care va contribui și la luarea unor decizii importante cu privire la direcţiile de acţiune în etapele ce vor urma și va fortifica îmbunătățirea stării de sănătate a populației din Republica Moldova privind maladiile asociate cu apă - a specificat Ministrul Mediului Valeriu Munteanu. REPERE: Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2028, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.199 din 20 martie 2014, menționează importanța consolidării capacităţii organului central al administraţiei publice în domeniul mediului privind gestionarea resurselor de apă utilizate în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei prin: - instituirea managementului integrat al resursei de apă, care prevede:
  1. coordonarea diferitelor cerinţe de apă pentru menţinerea echilibrului economico-social şi distribuirea ei adecvată între diversele sectoare (agricultură, industrie);
  2. alimentarea cu apă şi sanitaţia şi sănătatea ecosistemelor;
  3. inventarierea resurselor de apă care pot fi utilizate în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie pe baza unor planuri de management la nivel de districte ale bazinelor hidrografice;
  4. introducerea planurilor de siguranţă a apei ca instrument de management preventiv de la captare la consumator;
  • protejarea resursei de apă împotriva ameninţărilor schimbărilor climatice în concordanţă cu măsurile cuprinse în Strategia naţională privind adaptarea la schimbările climatice, adaptarea infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie la resursa de apă existentă atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ şi la posibilele evenimente extreme de secetă sau inundaţii;
  • încurajarea cercetării aplicative naţionale în următoarele domenii prioritare pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie:
  1. tehnologii de tratare la un cost scăzut acceptabil pentru apa subterană poluată, în scopul reducerii necesităţii de a construi apeducte lungi pentru localităţile amplasate departe de cele două rîuri principale, Nistru şi Prut;
  2. tehnologii ecologice la un cost scăzut pentru epurarea apelor uzate de tipul zonelor umede construite;
  3. sisteme de sanitaţie individuale sau comunale ieftine, eficiente, curate, uşor de întreţinut.


via | mediu.gov.md

Instituții:

Ministerul Mediului

1630 vizualizări

Data publicării:

14 Mai /2016 09:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

elveţia | Austria | donatie | Moldova | Proiect | Alimentarea cu apă

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon