06
08 2018
672

Entitățile cu capital public vor putea contracta credite pe termen lung

Entitățile cu capital public vor putea contracta credite, în scopul reconstruirii entității, procurării bunurilor, introducerii proceselor tehnologice noi sau dezvoltării producerii, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În Monitorul Oficial din 3 august curent a fost publicată Hotărârea Guvernului privind modificarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public. Potrivit prevederilor actuale ale Regulamentului, perioada de închiere a unui contract de achiziție a serviciilor financiare este de 2 ani, perioadă considerată prea mică în cazul necesității obținerii unui credit bancar pe termen lung. Totodată, documentul specifică faptul că situațiile de obținere a unui credit bancar nu cad sub incidența acestui Regulament. Achiziţionarea serviciilor financiare se efectuează prin concurs, indiferent de valoarea viitorului contract, prin intermediul unui grup de lucru creat în acest sens. Dacă la organizarea repetată a concursului se constată că a fost depusă doar o singură ofertă, grupul de lucru examinează și evaluează oferta respectivă. Astfel, documentul specifică expres faptul că în cazul în care, la organizarea concursului repetat de achiziție a serviciilor financiare se prezintă din nou doar o singură ofertă, concursul se va desfășura în continuare. În același timp, hotărârea prevede că necorespunderea normelor prudențiale în perioada de la încheierea contractului de achiziție a serviciilor financiare și până la expirarea acestuia atrage după sine rezilierea obligatorie a contractului de achiziție a serviciilor financiare. Potrivit documentului, implementarea prevederilor nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat, din cel al întreprinderilor sau din partea băncilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.