26
06 2017
897

Etichetele produselor alimentare vor putea fi citite

Responsabil pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare este operatorul sub a cărui denumire comercială se comercializează produsul. Dacă operatorul respectiv nu are sediul în Republica Moldova, responsabilitatea va fi asumată de importatorul pe piaţa Republicii Moldova.

Un proiect de lege ce definește principiile, cerințele și responsabilitățile generale care reglementează informațiile referitoare la produsele alimentare, în special de ține de etichetarea produselor alimentare, a fost votat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 23 iunie curent.

Vice-ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Luca, a adus la cunoștință care sunt actele ce conțin prevederi cu referire la informarea consumatorilor, acestea fiind – Legea nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor și Hotărârea Guvernului nr.996 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj, iar prezentul proiectul a fost elaborat pentru a elimina discrepanțele dintre normele existente și stabilirii unui act care, nemijlocit, va reglementa dreptul la informare al consumatorilor.

Principalele prevederi ale documentului sunt: indicarea substanțelor ce cauzează alergii și intoleranțe, indicarea cantității exacte a ingredientelor sau categoriilor de ingrediente, mențiuni pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2% alcool în volum, declarația nutrițională, modul de prezentare și de imprimare a informației pe etichete și anume – dimensiunile textului pe etichetă, cerințele suplimentare de informare a consumatorului privind produsele care nu sunt ambalate, introducerea noțiunii de data-limită de consum și data durabilității minime, cerințe elementare pentru produsele alimentare care sunt vândute la distanță, a informat vice-ministrul MAIA.

Proiectul prevede expres menţionarea obligatorie pe etichete a următoarelor informaţii:

• denumirea produsului alimentar;
• lista ingredientelor;
• cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;
• cantitatea netă de produs alimentar;
• data durabilităţii minimale sau data limită de consum;
• condiţiile speciale de păstrare şi/sau condiţiile de utilizare;
• numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului din businessul alimentar
• ţara de origine sau locul de provenienţă
• instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;
• pentru băuturile care conţin mai mult de 1,2 % de alcool în volum, concentraţia alcoolică dobîndită
• o declaraţie nutriţională
• menţiune privind identificarea lotului.

Este necesar ca informaţiile obligatorii referitoare la produsele alimentare să fie amplasate într-un loc evident, astfel încât să fie uşor vizibile și lizibile. Acestea nu trebuie să fie, în niciun caz, disimulate, ascunse, trunchiate sau separate prin orice alte reprezentări scrise, imagini sau prin orice alt element intercalat.

Menţiunile obligatorii se vor imprima cu caractere folosind dimensiuni ale fontului pentru care înălţimea literei mici este mai mare sau egală cu 1,2 mm. În cazul ambalajelor sau al recipientelor la care cea mai mare faţă prezintă o suprafaţă mai mică de 80 cm2, dimensiunea fontului înălţimii literei mici va fi mai mare sau egală cu 0,9 mm.

În același timp, proiectul prevede și o listă de produse alimentare pentru care nu va fi obligatorie furnizarea unei liste de ingrediente.

Acestea sunt:

• fructele şi legumele proaspete, inclusiv cartofii, care nu au fost curăţate, tăiate sau nu au făcut obiectul altui tratament similar;
• apele carbogazoase, în a căror descriere se indică caracterul carbogazos;
• oţeturile de fermentaţie provenite exclusiv dintr-un singur produs de bază, cu condiţia să nu fi fost adăugat niciun alt ingredient;
• brînzeturile, untul, laptele şi smîntîna fermentate la care nu au fost adăugate alte ingrediente decît produsele lactate, enzimele alimentare şi culturile de microorganisme necesare fabricării sau sarea necesară pentru fabricarea brînzeturilor, altele decît cele proaspete sau topite;
• produsele alimentare care conţin un singur ingredient.

Declarația nutrițională care este inclusă în lista informației obligatorii va conține date despre valoarea energetică şi cantitatea de nutrienţi, care vor fi exprimate per 100 g sau per 100 ml.

Se preconizează ca proiectul de lege să intre în vigoare la 12 luni de la data publicării, iar produsele alimentare introduse pe piaţă sau etichetate înainte de intrarea în vigoare a prevederilor, care nu respectă cerinţele prevăzute de proiect, să fie comercializate până la epuizarea stocurilor acestor produse alimentare.

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita finanțare de la buget, dar vor fi necesare investiții suplimentare din partea operatorilor din businessul alimentar pentru aducerea etichetelor în concordanță cu ceea ce prevede proiectul de lege, a mai spus vice-ministrul.

În cadrul discuțiilor, deputații au adresat întrebări ce țin de metrologie, lipsa din lista informațiilor obligatorii a mențiunii datei fabricării produselor precum și a informației despre produsele genetic modificate, respectarea drepturilor consumatorilor care nu posedă limba de stat și oferirea informațiilor pentru această categorie, precum și alte aspecte, care vor fi luate în calcul pentru a doua lectură.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.